GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu
  Sonraki

GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu

Yazan: Sandra Loosemore
Yazan: Richard M. Stallman
Yazan: Roland McGrath
Yazan: Andrew Oram
Yazan: Ulrich Drepper
Çeviren: Nilgün Belma Bugüner
Belgeler Grubu Yöneticisi
Çeviren: Yaşar Dereli
Dokuz Eylül Üniversitesi
Özgün Belge için Yasal Uyarı
Copyright ©1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being “Free Software Needs Free Documentation” and “GNU Lesser General Public License”, the Front-Cover texts being “A GNU Manual”, and with the Back-Cover Texts as in (a) below. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
(a) The FSF's Back-Cover Text is: “You are free to copy and modify this GNU Manual. Buying copies from GNU Press supports the FSF in developing GNU and promoting software freedom.”
Türkçe Çeviri için Yasal Uyarı
Bu kitabın, GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu, Türkçe çevirisinin telif hakkı © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Nilgün Belma Bugüner ve Yaşar Dereli'ye aittir.
Bu belgeyi; GNU Özgür Belgelendirme Lisansının 1.2 veya daha sonraki bir sürümüne sadık kalmak koşulu ile kopyalayabilir, dağıtabilir veya düzenleyebilirsiniz. GNU Özgür Belgelendirme Lisansı, Free Software Foundation tarafından yayınlanmaktadır. Değiştirilemez bölüm olarak "Free Software Needs Free Documentation" ve "GNU Lesser General Public License" ile aşağıdaki Ön kapak yazısı (a) ve Arka kapak yazısı (b) bulunmalıdır. Bu Lisansın bir kopyasını GNU Free Documentation License" başlıklı bölümde bulabilirsiniz.
  1. A GNU Manual
  2. You are free to copy and modify this GNU Manual. Buying copies from GNU Press supports the FSF in developing GNU and promoting software freedom.
  • Feragatname
    Kitap içeriğindeki bilgileri uygulama sorumluluğu uygulayana aittir.
    BU KİTAP "ÜCRETSİZ" OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, İÇERDİĞİ BİLGİLER İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR KİTABI "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BİLGİNİN KALİTESİ İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATALI BİLGİDEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.
    İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE KİTABI DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİLERİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.
Özet
Bu kitap GNU C kütüphanesini belgelendirir.
Çeviri, 15 Kasım 2007'de kılavuzun libc-2.7 paketiyle dağıtılan sürümünden güncellenmiştir.
[The GNU C Library Reference Manual]'in 0.11 baskısının çevirisidir.

Teşekkür
Kılavuzun çevirisi sırasında zorlandığım ya da çelişkiye düştüğüm yerlerde, yardımlarını esirgemeyen, teşekkür ederim.
Nilgün Belma Bugüner -- 18 Kasım 2004
İçindekiler
Çeviri Hakkında
I. Giriş  -  GNU C Kütüphanesinin amacı
1. Başlarken  -  Bu kılavuz ne içindir ve nasıl kullanılır.
2. Standartlar ve Taşınabilirlik  -  GNU C kütüphanesinin üzerine inşa edildiği standartlar ve kaynaklar.
3. Kütüphanenin Kullanımı  -  Kütüphanenin pratikte kullanımı.
4. Kılavuzun Yol Haritası  -  Bu kılavuzdaki diğer kısımlarda acaba neler var.
II. Hata Bildirme  -  Kütüphane işlevleri hataları nasıl bildirir.
1. Hata Denetimi  -  Kütüphane işlevleri tarafından hatalar nasıl bildirilir.
2. Hata Kodları  -  Hata kodu makroları; hepsi tamsayı sabitlerle sonuçlanır.
3. Hata İletileri  -  Hata kodlarının iletilerle eşlenmesi.
III. Sanal Bellek Ayırma ve Sayfalama  -  Sanal belleğin ayrılması ve sayfalamanın denetimi.
1. Süreç Belleği Kavramları  -  Kavramlara ve terminolojiye bir bakış.
2. Yazılım Verisine Saklama Alanı Ayrılması  -  Yazılımınızın verilerine yer ayrılması
3. Veri Bölütünün Boyunun Değiştirilmesi  -  brk, sbrk
4. Sayfaların Kilitlenmesi  -  Sayfalama hatalarından korunma
IV. Karakterle Çalışma  -  Karakter sınama ve dönüşüm işlevleri.
1. Karakterlerin Sınıflandırılması  -  Karakterlerin harf mi, rakam mı, noktalama işareti mi, vs. diye sınanması.
2. Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri  -  Harfleri büyüklüklerine göre eşleme.
3. Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması  -  Geniş karakterlerin karakter sınıflarının saptanması
4. Geniş Karakter Sınıflarının Kullanılması  -  Geniş karakterlerin kullanımına ilişkin uyarılar
5. Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri  -  Geniş karakterlerde harfleri büyüklüklerine göre eşleme.
V. Diziler ve Dizgeler  -  Dizileri ve dizgeleri karşılaşırma ve kopyalama araçları.
1. Dizgelerle İlgili Kavramlar  -  Temel kavramlarla giriş.
2. Dizi ve Dizge Teamülleri  -  Bir dizge işlevini mi yoksa bir dizi işlevini mi kullanmalı.
3. Dizge Uzunluğu  -  Bir dizgenin uzunluğunun saptanması.
4. Kopyalama ve Birleştirme  -  Dizilerin ve dizgelerin içeriğini kopyalayan işlevler.
5. Dizi/Dizge Karşılaştırması  -  Bayt seviyesi ile karakter seviyesi işlevlerin kıyaslanması.
6. Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri  -  Yerele özgü karakter sıralamasına uygun dizge karşılaştırma işlevleri.
7. Arama İşlevleri  -  Belli bir elemanın veya bir alt dizgenin aranması.
8. Bir Dizgeyi Dizgeciklere Ayırma  -  Bir dizgeyi içerdiği ayraçlara göre bölme.
9. strfry  -  Dizge kızartması nasıl yapılır.
10. Bayağı Şifreleme  -  Verinin karartılması.
11. İkilik Verinin Kodlanması  -  İkilik verinin kodlanması ve çözülmesi.
12. Argz ve Envz Vektörleri  -  Boş karakter sonlandırmalı karakter dizisi dizileri.
VI. Karakter Kümeleriyle Çalışma  -  Genişletilmiş karakter kümeleri desteği.
1. Genişletilmiş Karakterlere Giriş
2. Karakter Kümesi İşlevlerine Bakış  -  Karakterlerle çalışmak için kullanılan işlevlere bir bakış
3. Geridönüşümlü Çok Baytlı Dönüşüm  -  Geridönüşümlü çokbaytlı dönüşüm işlevleri
4. Evresel Olmayan Dönüşümler  -  Evresel olmayan dönüşüm işlevi
5. Soysal Karakter Kümesi Dönüşümü
VII. Yereller ve Uluslararasılaştırma  -  Ülke ve dil kütüphane işlevlerinin davranışlarını etkileyebilir.
1. Yerelin Etkisi  -  Yerel seçiminden etkilenen eylemler.
2. Yerelin Seçimi  -  Kullanıcı bir yereli nasıl belirtir.
3. Yerellerin Etkilediği Eylemlerin Sınıflandırılması  -  Bir yereli seçme amaçları.
4. Yazılımlarda Yerelin Belirtilmesi  -  Bir yazılım kütüphane işlevlerinde kullanılacak yereli nasıl belirtir.
5. Standart Yereller  -  Tüm sistemlerde kullanılabilen yerel isimleri.
6. Yerel Bilgisine Erişim  -  Yerelle ilgili bilgilere nasıl erişilir.
7. Sayıların Biçimlenmesi  -  Sayıları biçimlemeye adanmış bir işlev.
8. Evet/Hayır Yanıtları  -  Yanıtların yerele göre alınması.
VIII. İleti Çevirileri  -  Yazılım kullanıcının dilinde nasıl konuşturulur?
1. X/Open İleti Kataloglarının İşlenmesi  -  catgets işlev ailesi.
2. İleti Çevirilerinde Uniforum Yaklaşımı  -  gettext işlev ailesi.
IX. Arama ve Sıralama  -  Genel arama ve sıralama işlevleri.
1. Karşılaştırma İşlevinin Tanımlanması  -  İki nesnenin nasıl karşılaştırılacağı. Arama ve sıralama oluşumları genel amaçlı olduğundan sıralamanın nasıl olacağını belirtmelisiniz.
2. Dizi Arama İşlevleri  -  bsearch işlevi.
3. Dizi Sıralama İşlevi  -  qsort işlevi.
4. Arama ve Sıralama Örneği  -  Örnek yazılım.
5. İsim-Değer Çiftleri ile Arama İşlevi  -  hsearch işlevi.
6. Ağaç Arama İşlevi  -  tsearch işlevi.
X. Şablon Eşleme  -  Kabuk yorumları ve düzenli ifadeler.
1. Dosya İsmi Kalıpları  -  Bir dizgenin bir kalıp ile eşleşmesi.
2. Genelleme  -  Bir dosya ismi kalıbı ile eşleşen dosyaların bulunması.
3. Düzenli İfade Eşleştirme  -  Düzenli ifadelerin dizgelerle eşleştirilmesi.
4. Kabuk Usulü Sözcük Yorumlama  -  Kabuk değişkenlerinin, iç içe komutların, aritmetik ifadelerin ve dosya ismi kalıplarının yorumlanması.
XI. Girdi/Çiktı İşlemlerine Giriş  -  G/Ç işlemlerine giriş.
1. Girdi/Çıktı Kavramları  -  Biraz temel bilgi ve terminoloji.
2. Dosya İsimleri  -  Bir dosya nasıl betimlenir.
XII. Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış  -  Yüksek seviyeli, taşınabilir G/Ç oluşumları.
1. Akımlar (Streams)  -  Bir akımı ifade eden veri türleri hakkında.
2. Standart Akımlar  -  Standart girdi ve çıktı aygıtlarına akımlar sizin için oluşturulur.
3. Akımların Açılması  -  Bir dosyayla konuşmak için akım nasıl oluşturulur.
4. Akımların Kapatılması  -  İşiniz bittiğinde akımı kapatın.
5. Akımlar ve Evreler  -  Evreli yazılımlarda akımlarla ilgili işlemler.
6. Akımlar ve Uluslararasılaştırma  -  Uluslararasılaştırılmış uygulamalarda akımlar.
7. Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması  -  Karakterlerin ve satırların biçimlenmeden çıktılanması.
8. Karakter Girdilerinin Alınması  -  Biçimlenmemiş karakterlerin ve sözcüklerin girdi olarak alınması.
9. Satır Yönlenimli Girdi  -  Bir akımdan bir kaydın ya da bir satırın okunması.
10. Okunmamış Yapmak  -  Girdinin okunmasından sonra akımın girdi okunmamış gibi bırakılması.
11. Blok Girişi ve Çıkışı  -  Veri blokları üzerinde G/Ç işlemleri.
12. Biçimli Çıktı  -  printf ve ilgili işlevler.
13. printf İşlevinin Özelleştirilmesi  -  printf ve arkadaşları için yeni dönüşüm belirtimleri tanımlayabilirsiniz.
14. Biçimli Girdi  -  scanf ve ilgili işlevler.
15. Dosya Sonu ve Hatalar  -  Bir G/Ç hatası oluşursa bunu nasıl belirtebilirsiniz.
16. Hatalardan Kurtulma  -  Hatalar hakkında neler yapılabilir.
17. İkilik ve Metin Akımları  -  Bazı sistemler metin dosyaları ile ikilik dosyaları farklı ele alır.
18. Dosyalarda Konumlama  -  Rasgele erişimli akımlar.
19. Taşınabilir Dosya Konumlama İşlevleri  -  Özel ISO C sistemlerde rasgele erişim.
20. Akım Tamponlama  -  Akımların tamponları nasıl kontrol edilir.
21. Diğer Akım Çeşitleri  -  Açık bir dosyanın karşılığı olmayan akımlar.
22. Biçimli İletiler  -  Tamamen biçimlenmiş iletilerin basılması.
XIII. Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı  -  Düşük seviyeli, daha az taşınabilir G/Ç.
1. Dosyaların Açılması ve Kapatılması  -  Dosya tanıtıcılarının açılması ve kapatılması.
2. Girdi ve Çıktı İlkelleri  -  Verinin okunması ve yazılması.
3. Dosya Konumu İlkeli  -  Bir tanıtıcının dosya konumunun belirtilmesi
4. Tanıtıcılar ve Akımlar  -  Tanıtıcılar ile akımların birbirine dönüştürülmesi.
5. Akımlarla Tanıtıcıları Karıştırmanın Tehlikeleri  -  Akımları ve tanıtıcıları birlikte kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız.
6. G/Ç'yı Hızlı Dağıtıp Toplama  -  Kesintili tamponlarda hızlı G/Ç.
7. Bellek Eşlemli G/Ç  -  Bellek benzeri dosyaların kullanımı.
8. Girdi ve Çıktının Beklenmesi  -  Çok sayıda dosya tanıtıcısı üzerinde gidi ve çıktı nasıl denetlenir.
9. G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması  -  Tüm G/Ç işlemlerinin tamamlandığını bilmek.
10. Eşzamansız G/Ç  -  G/Ç işlemlerinin birarada yapılması.
11. Dosyalar Üzerindeki Denetim İşlemleri  -  Dosya tanıtıcılardaki diğer işlemler.
12. Tanıtıcıların Çoğullanması  -  Dosya tanıtıcıları çoğullayan fcntl komutları.
13. Dosya Tanıtıcı Seçenekleri  -  Dosya tanıtıcılarla ilgili seçenekleri değiştiren fcntl komutları.
14. Dosya Durum Seçenekleri  -  Açık dosyalarla ilgili seçenekleri değiştiren fcntl komutları.
15. Dosya Kilitleri  -  Dosya kilitleme ile ilgili fcntl komutları.
16. Sinyallerle Sürülen Girdi  -  Girdi geldiğinde eşzamansız bir sinyalin alınması.
17. Soysal G/Ç Denetim İşlemleri
XIV. Dosya Sistemi Arayüzü  -  Dosyalarla çalışmak için işlevler.
1. Çalışma dizini  -  Göreli dosya isimlerini çözümlemede kullanılır.
2. Dizinlere Erişim  -  Bir dizindeki dosyaların bulunması.
3. Dizin Ağaçlarıyla Çalışma  -  Eylemleri tüm dosyalara ya da seçilen bir alt dizin kümesine uygulanması.
4. Sabit Bağlar  -  Bir dosyaya başka bir isim daha verilmesi.
5. Sembolik Bağlar  -  Bir dosya ismini gösteren dosyalar.
6. Dosyaların Silinmesi  -  Bir dosya nasıl silinir ve bu ne anlama gelir?
7. Dosya İsimlerinin Değiştirilmesi  -  rename işlevi.
8. Dizinlerin Oluşturulması  -  Sadece dizin oluşturan bir sistem çağrısı.
9. Dosya Öznitelikleri  -  Tek tek dosyaların öznitelikleri.
10. Özel Dosyaların Oluşturulması  -  Özel dosyalar (aygıt dosyaları) nasıl oluşturulur?
11. Geçici Dosyalar  -  Geçici dosyaların isimlendirilmesi ve oluşturulması.
XV. Borular ve FIFOlar  -  Basit bir süreçler arası haberleşme mekanizması.
1. Bir Borunun Oluşturulması  -  Borunun pipe işleviyle yapılması.
2. Bir Alt Sürece Boru Hattı  -  Bir alt süreçle haberleşmek için boru kullanımı.
3. FIFO Özel Dosyaları  -  Bir FIFO özel dosyasının oluşturulması.
4. Borunun G/Ç Bütünlüğü  -  Boru (veya FIFO) G/Ç işlemleri ne zaman bütündür.
XVI. Soketler  -  Ağ destekli, biraz daha gelişmiş bir IPC mekanizması.
1. Soket Kavramları  -  Bilmeniz gereken basit kavramlar.
2. İletişim Tarzları  -  Akım iletişimi, datagramlar ve diğer tarzlar.
3. Soket Adresleri  -  Soket isimleri ("adresleri") nasıl çalışır.
4. Arayüz İsimlendirmesi  -  Bazı ağ arayüzlerinin tanımlanması.
5. Yerel İsim Alanı  -  Yerel isim alanı ile ilgili ayrıntılar.
6. İnternet İsim Alanı  -  İnternet isim alanı ile ilgili ayrıntılar.
7. Diğer İsim Alanları  -  Diğer isim alanlarının tamamı burada belgelendirilmemiştir..
8. Soketlerin Açılması ve Kapatılması  -  Soketlerin oluşturulması ve yokedilmesi.
9. Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması  -  Bağlantı durumunda soketler üzerindeki işlemler.
10. Datagram Soket İşlemleri  -  Bağlantısız soketlerle işlemler
11. inetd Artalan Süreci  -  inetd istek geldiğinde sunucuyu başlatan bir artalan sürecidir(daemon). Bir sunucu yazmak için en uygun yol inetd ile çalışmasını sağlamaktır.
12. Socket Seçenekleri  -  Çeşitli düşük seviyeli soket seçenekleri.
13. Ağ İsimleri Veritabanı  -  Ağ isimleri veritabanına erişim.
XVII. Düşük Seviyeli Uçbirim Arayüzü  -  Bir uçbirim aygıtının karakteristikleri nasıl değiştirilir.
1. Uçbirimlerin Tanımlanması  -  Bir dosyanın bir uçbirim olup olmadığının ve isminin saptanması.
2. G/Ç Kuyrukları  -  Akış denetimi ve uçbirim girdi kuyruğu hakkında.
3. İki Girdi Tarzı: Kurallı veya Kuralsız  -  İki temel girdi işleme tarzı.
4. Uçbirim Kipleri  -  Uçbirimlerde G/Ç ile ilgili seçeneklere (yansılama, sinyaller, metin düzenleme) nasıl erişilir ve değiştirilir.
5. BSD Uçbirim Kipleri  -  BSD uyumlu uçbirim kipleri ile ilgili ayarlar
6. Hat Denetim İşlevleri  -  Geçici kesme gönderme, uçbirim tamponunu temizleme, v.s.
7. Kuralsız Kip Örneği  -  Uçbirimden tek bir karakter nasıl okunur.
8. Uçbirimsiler  -  Bir uçbirimsi nasıl açılır.
XVIII. Syslog  -  Sistem Günlükleme ve İletileşme.
1. Syslog'a Bir Bakış  -  Bir sistemin Syslog oluşumuna bir bakış.
2. Syslog İletilerinin Teslim Edilmesi  -  Syslog'a iletileri teslim eden işlevler.
XIX. Matematik  -  Matematik işlevleri, kullanışlı sabitler, rasgele sayılar.
1. Önceden Tanımlı Matemetiksel Sabitler  -  Sık kullanılan sabitler için hassas sayısal değerler.
2. Trigonometrik İşlevler  -  Sinüs, kosinüs, tanjant ve arkadaşları.
3. Ters Trigonometrik İşlevler  -  Ark sinüs, ark kosinüs, vs.
4. Üstel ve Logaritmik İşlevler  -  Ayrıca pow ve sqrt.
5. Hiperbolik İşlevler  -  sinh, cosh, tanh, vs.
6. Özel İşlevler  -  Bessel, gamma, erf.
7. Matematiksel İşlevlerde Hatalar  -  Matematiksel işlevlerde bilinen en büyük değer hataları
8. Rasgeleymiş gibi Görünen Sayılar  -  Rasgeleymiş gibi görünen sayıların üretimi için işlevler.
9. Hızlı Kod mu, Küçük Kod mu Tercih Edilir?  -  Gerçek sayı işlevlerinin eniyilenmesi
XX. Aritmetik İşlevleri  -  Düşük seviyeli aritmetik işlevleri.
1. Tamsayılar  -  Temel tamsayı türleri ve bunlarla ilgili kavramlar
2. Tamsayı Bölme  -  Yuvarlatma yönünü bilerek tamsayılarla bölme.
3. Gerçek Sayılar  -  Nam-ı diğer kayan noktalı sayılar. IEEE 754.
4. Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri  -  Kayan noktalı sayıların beş çeşidi vardır.
5. Gerçek Sayı Hesaplamalarında Hatalar  -  Hesaplama sırasında birşeyler yanlış gidebilir.
6. Yuvarlama Kipleri  -  Sonuçların yuvarlanmasının denetimi.
7. Kayan Nokta Denetim İşlevleri  -  Kayan nokta biriminin durumunu kaydetme ve eski durumuna getirme.
8. Aritmetik İşlevleri  -  Kütüphanece sağlanmış temel işlemler.
9. Karmaşık Sayılar  -  Türler. Karmaşık sabitlerin yazılması.
10. Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
11. Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi  -  Dizgelerin sayılara dönüştürülmesi.
12. Eski Moda System V Sayıdan Dizgeye Dönüşüm İşlevleri  -  Sayıları dizgelere dönüştürmenin çok eski bir yolu.
XXI. Tarih ve Zaman  -  Tarih ve saati öğrenmek ve biçimlemek için kullanılan işlevler.
1. Zaman Kavramları  -  Kavramlar ve tanımlar.
2. Süre  -  Süre gösterimi ile ilgili veri türleri
3. İşlemci Zamanı ve İşlemci Süresi  -  Bir yazılımın çalışması ile ilgili zaman ve süreler.
4. Mutlak Zaman  -  "Gerçek" tarih ve zamanlarla çalışma.
5. Bir Alarmın Ayarlanması  -  Bir sinyalin belli bir süre sonra gönderilmesi.
6. Uyku  -  Bir sürecin belli bir süre bekletilmesi.
XXII. Özkaynak Kullanımı ve Sınırlaması  -  Özkaynak kullanımı ile bunlarla ilgili sınırların öğrenilmesi ve belirtilmesi.
1. Özkaynak Kullanımı  -  Kullanılan çeşitli özkaynakların ölçülmesi.
2. Özkaynak Kullanımın Sınırlanması  -  Özkaynak kullanımında sınırların belirtilmesi.
3. Sürecin İşlemci Önceliği ve Zamanlama  -  Sürecin çalışma önceliğinin okunması ve belirtilmesi.
4. Bellek Özkaynakları  -  Bellekle ilgili özkaynakların sorgulanması
5. İşlemci Özkaynakları  -  İşlemcilerin hakkında bilinmesi gerekenler
XXIII. Yerel Olmayan Çıkışlar  -  İç işlev çağrılarından yazılımda bir noktaya atlamak.
1. Yerel Olmayan Çıkışlar Hakkında  -  Bu oluşumlar ne zaman ve nasıl kullanılır.
2. Yerel Olmayan Çıkışların Ayrıntıları  -  Yerel olmayan çıkışlarla ilgili işlevler.
3. Yerel Olmayan Çıkışlarda Sinyaller  -  Taşınabilirlik bilgileri.
4. Bütünsel Bağlam Denetimi  -  System V usulü bütünsel bağlam denetimi.
XXIV. Sinyal İşleme  -  Sinyaller nasıl gönderilir, engellenir, işlenir.
1. Sinyallerle İlgili Temel Kavramlar  -  Sinyallerle ilgili oluşumlara genel bir bakış.
2. Standart Sinyaller  -  İsimleri ve eylemleri standartlaştırılmış sinyaller.
3. Sinyal Eylemlerinin Belirtilmesi  -  Bir sinyal alındığında neler yapılacağı nasıl belirtilir.
4. Sinyal Yakalayıcıların Tanımlanması  -  Sinyalle tetiklenen bir işlev nasıl yazılır.
5. Sinyallerle Kesilen İlkeller  -  open, read, write ve benzeri işlevleri kesintiye uğratan sinyal eylemciler.
6. Sinyallerin Üretilmesi  -  Bir sinyal bir sürece nasıl gönderilir.
7. Sinyallerin Engellenmesi  -  Sistemin sinyalleri geçici olarak engellemesinin sağlanması.
8. Sinyalin Beklenmesi  -  Bir sinyal gelene kadar sürecin bekletilmesi.
9. Sinyal Yığıtı  -  Ayrı bir sinyal yığıtı kullanmak
10. BSD Usulü Sinyal İşleme  -  BSD ile geriye uyumluluk için varolan işlevler.
XXV. Temel Yazılım ve Sistem Arayüzü  -  Yazılımların başlangıcının sonunun yazılması.
1. Yazılım Argümanları  -  Yazılımın komut satırı argümanlarının çözümlenmesi.
2. Ortam Değişkenleri  -  Yazılımınızı dolaylı yoldan etkileyen parametreler
3. Sistem Çağrıları  -  Sistemden hizmet istemek
4. Yazılımın Sonlandırılması  -  Sisteme işimiz bitti denmesi ve dönüş durumu
XXVI. Süreçler  -  Süreçler nasıl oluşturulur ve diğer yazılımlar nasıl çalıştırılır.
1. Bir Komutun Çalıştırması  -  Başka bir yazılımı çalıştırmanın kolay yolu.
2. Süreç Oluşturma Kavramları  -  Zor yoldan yapılışına genel bakış.
3. Süreç Kimliği  -  Bir sürecin süreç kimliği nasıl elde edilir.
4. Bir Sürecin Oluşturulması  -  Bir alt süreç nasıl çatallanır.
5. Bir Dosyanın Çalıştırılması  -  Bir süreç başka bir yazılımı nasıl çalıştırır.
6. Süreç Tamamlama  -  Bir alt sürecin tamamlandığını nasıl söyleriz.
7. Süreç Tamamlanma Durumu  -  Alt süreçten dönen durum değeri nasıl yorumlanır.
8. BSD Süreç Bekleme İşlevleri  -  Geriye dönük uyumluluk için bazı işlevler.
9. Süreç Oluşturma Örneği  -  Tam Örnek.
10. POSIX Evreleri
XXVII. İş Denetimi  -  Süreç grupları ve oturumlar hakkında herşey.
1. İş Denetimi Kavramları  -  İşler bir kabuk tarafından denetlenebilir.
2. İş Denetimi İsteğe Bağlıdır  -  POSIX sistemlerinin bazılarında iş denetimi desteği yoktur.
3. Bir Sürecin Denetim Uçbirimi  -  Bir süreç kendi denetim uçbirimini nasıl edinir.
4. Denetim Uçbirimine Erişim  -  Süreçler denetim uçbirimini nasıl paylaşır.
5. Öksüz Süreç Grubu  -  Kullanıcı oturumu kapattıktan sonra sahipsiz kalan süreçler.
6. Bir İş Denetim kabuğunun Gerçeklenmesi  -  İş denetimini gerçekleştirmek için bir kabuk ne yapmalıdır.
7. İş Denetimi İşlevleri  -  Süreç gruplarını denetleyen işlevler.
XXVIII. Sistem Veritabanları ve İsim Hizmetleri Seçimi  -  Sistem veritabanlarına erişim.
1. NSS Temelleri  -  Nedir bu NSS dedikleri.
2. NSS Yapılandırma Dosyası  -  NSS yapılandırması.
3. NSS Modül Yapısı  -  Modüller dahili anlamda nasıl çalışır.
4. NSS'nin Genişletilmesi  -  Yeni hizmetler ve veritabanlarını eklemek için ne yapılır.
XXIX. Kullanıcılar ve Gruplar  -  Kullanıcılar nasıl kimliklendirilir ve sınıflandırılır.
1. Kullanıcı ve Grup Kimlikleri  -  Her kullanıcının eşsiz bir sayısal kimliği ve üyesi olduğu gruplar vardır.
2. Bir Sürecin Aidiyeti  -  Bir sürecin kullanıcı ve grup kimlikleri.
3. Bir Sürecin Aidiyeti Niçin Değiştirilir?  -  Bir sürecin kullanıcı ve/veya grup kimliklerinin değiştirilmesi neden gerekir?
4. Bir Sürecin Aidiyeti Nasıl Değiştirilir?  -  Kullanıcı ve grup kimliklerinin değiştirilmesi.
5. Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması  -  Kullanıcı ve grup kimlikleri nasıl öğrenilir.
6. Kullanıcı Kimliğinin Belirtilmesi  -  Kullanıcı kimliklerini ayarlamakta kullanılan işlevler
7. Grup Kimliğinin Belirtilmesi  -  Grup kimliklerini ayarlamakta kullanılan işlevler
8. Setuid Erişiminin Etkinleştirilmesi ve İptali  -  Setuid erişimini açma ve kapama.
9. Setuid Yazılım Örneği  -  Bir yazılımdan alınmış uygun bir örnek.
10. Setuid Yazılımları Geliştirmek için İpuçları  -  Sınırsız erişim nasıl engellenir.
11. Oturumu Açan Kim?  -  Oturumu açanın tespiti ya da çalışan sürecin gerçek kullanıcı kimliğinin saptanması.
12. Kullanıcı Hesapları Veritabanı  -  Kullanıcı bilgilerinin ve çeşitli eylemlerin veritabanlarında saklanması.
13. Kullanıcı Veritabanı  -  Kullanıcı veritabanına erişim için kullanılan veri yapıları ve işlevler.
14. Grup Veritabanı  -  Grup veritabanına erişim için kullanılan işlevler ve veri yapıları.
15. Kullanıcı ve Grup Veritabanı Örneği  -  Veritabanları ile çalışan işlevlerin kullanımını gösteren örnek bir yazılım.
16. Ağ Grubu Veritabanı  -  Ağ grubu veritabanına erişim için kullanılan işlevler.
XXX. Sistem Yönetimi  -  Sistemin denetimi ve hakkında bilgi alınması.
1. Konak İsimlendirmesi  -  Makine isminin saptanması.
2. Platform Türü İsimlendirmesi  -  İşletim sisteminin ve temel makine türünün saptanması.
3. Dosya Sistemleri ile Çalışma  -  Dosya sistemlerinin bağlanması ve sorgulanması.
4. Sistem Parametreleri  -  Çeşitli sistem parametrelerinin okunması ve belirtilmesi.
XXXI. Sistem Yapılandırma Parametreleri  -  İşletim sistemi sınırlarını açıklayan parametreler.
1. Genel Sınırlar  -  Süreçlerle ilgili olan ve belirtilen her makine için tek bir değere sahip olan çeşitli sınırları açıklayan işlevler ve sabitler.
2. Sistem Seçenekleri  -  İsteğe bağlı POSIX özellikleri.
3. POSIX'in Hangi Sürümü Var?  -  POSIX.1 ve POSIX.2 sürüm numaraları.
4. sysconf Kullanımı  -  Sistem seçeneklerine ve genel sınırlara özgü yapılandırma değerlerinin öğrenilmesi.
5. Asgari Değerler  -  Genel kapasite sınırları ile ilgili asgari değerler.
6. Dosya Sistemi Kapasite Sınırları  -  Tek bir dosya ile ilgili boyut sınırları. Bunlar dosya sisteminden dosya sistemine değişebildiği gibi dosyadan dosyaya bile değişir.
7. Dosya Desteği Seçenekleri  -  Bazı dosyaların destekleyebildiği isteğe bağlı özellikler.
8. Dosyalarla İlgili Asgari Değerler  -  Dosya sistemi sınırları için asgari değerler
9. pathconf Kullanımı  -  Belli bir dosya için sınır değerlerin öğrenilmesi.
10. Bazı Araçların Kapasite Sınırları  -  Bazı POSIX.2 araçlarının kapasite sınırları.
11. Araç Sınırları için Asgari Değerler  -  Bu sınırlar için izin verilen en küçük değerler.
12. Dizge Değerli Parametreler  -  Öntanımlı arama yolunun öğrenilmesi.
XXXII. Şifrelemeyle İlgili İşlevler  -  DES şifreleme ve parola işleme.
1. Yasal Sorunlar  -  Bu yazılım hapsedilmenize veya daha kötüsüne neden olabilir.
2. Parolaların Okunması  -  Kullanıcı parolasının sorulması.
3. Parolaların Şifrelenmesi  -  Parolalar için bir tekyönlü işlevi.
4. DES Şifreleme  -  DES şifreleme için yordamlar.
XXXIII. Hata Ayıklama Desteği  -  Hata ayıklama uygulamalarına yardımcı işlevler.
1. Köken Arama Listeleri  -  O anki yığıtın geriye doğru izlenmesi ve çıktılanması.
A. Kütüphanedeki C Dili Oluşumları  -  Kütüphane tarafından sağlanan C dili oluşumları.
B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti  -  Her kütüphane oluşumunu türetildiği kaynak, başlık dosyası ve sözdizimini gösteren bir özet.
C. GNU C Kütüphanesinin Kurulması  -  GNU C Kütüphanesi nasıl kurulur?
D. Kütüphanenin Sürdürülmesi  -  GNU C kütüphanesi nasıl genişletilir ve nasıl uyarlanır?
E. GNU C Kütüphanesini Yazanlar  -  GNU C Kütüphanesinin hangi parçasını kim yazdı?
F. Özgür Kılavuzlar  -  Özgür yazılımlar özgür belgeleme gerektirir.
G. Free Software Needs Free Documentation
H. GNU Lesser General Public License
I. GNU Free Documentation License
i. Kavramlar Dizini  -  Kavramlar ve terimler dizini
ii. Veri Türleri Dizini  -  Veri türleri ve tür niteleyiciler dizini
iii. İşlevler Dizini  -  İşlevler ve işlev benzeri makrolar dizini
iv. Değişkenler Dizini  -  Değişkenler ve sabit makroları dizini
v. Dosyalar Dizini  -  Yazılımlar ve dosyalar dizini
Üst Ana Başlık Sonraki
 Başlangıç Çeviri Hakkında
Bir Linux Kitaplığı Sayfası