Ek C. GNU C Kütüphanesinin Kurulması
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Ek C. GNU C Kütüphanesinin Kurulması
İçindekiler
1. GNU Libc'nin Yapılandırılması ve Derlenmesi  -  GNU libc nasıl derlenir ve nasıl sınanır?
2. C Kütüphanesinin Kurulması  -  Kütüphane derlendikten sonra sisteme nasıl kurulur?
3. Derleme için Önerilen Araçlar  -  Öncelikle bunlara ihtiyacınız var.
4. GNU/Linux Sistemlere Özgü Tavsiyeler
5. Yazılım Hatalarının Raporlanması  -  Düzeltilmesini istediklerinizi nasıl bildireceksiniz?
Hiçbir şey yapmadan, önce kaynak ağacının kök dizinindeki FAQ dosyasını okumalısınız. Bu dosyada kurulum ve derleme ile ilgili olarak bazı sorular ve bu sorulara verilmiş yanıtlar bulacaksınız. Bu dosya, bu kılavuzdan daha sık güncellenir.
GNU Libc'ye eklenebilen özellikler add-on paketleri ile eklenebilir. Bu paketler kaynak ağacının kök dizininde açılarak kaynak ağacına eklenirler. Bundan sonra configure betiğini --enable-add-ons seçeneği ile çalıştırarak bunları etkinleştirebilir ve bunları kütüphane ile birlikte derleyebilirsiniz.
Ayrıca GNU araçlarının en son sürümlerine de ihtiyacınız olacak: GCC, GNU Make ve olası diğerleri. Bkz. Derleme için Önerilen Araçlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç GNU Libc'nin Yapılandırılması ve Derlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası