C Kütüphanesinin Kurulması
Önceki Ek C. GNU C Kütüphanesinin Kurulması Sonraki
C Kütüphanesinin Kurulması
Kütüphaneyi, başlık dosyalarını ve kılavuzun Info dosyalarını kurmak için env LANGUAGE=C LC_ALL=C make install komutunu verin. Eğer daha önce derleme yapılmamışsa, bu komut önce paketi derleyecek sonra da kuracaktır. Ancak kurulumdan önce derleme işlemini bitirmiş ve gerekli sınamaları yapmış olmanız daha iyidir. Eğer glibc'yi birincil C kütüphanesi olarak kuruyorsanız, önce sistemi tek kullanıcılı kipe almanız ve kurulumdan sonra sistemi yeniden başlatmanız önerilir. Bu işlem, kütüphaneyi temelden değiştirirken bazı bozucu şeylerin oluşturacağı riskleri en aza indirir.
Linux libc5'den yükseltme ya da başka bir C kütüphanesinden geçiş yapıyorsanız /usr/include dizininin boşaltılması önem kazanır. Yeni /usr/include Linux başlık dosyalarından başka birşey içermemelidir.
Bunun için önce kütüphaneyi derlemelisiniz (make), isterseniz sınayabilirsiniz (make check) sonra başlık dosyalarını içeren dizini değiştirin ve kütüphaneyi kurun (make install). İşlem bu sırayla yapılmalıdır. Kurulumdan önce başlık dosyalarını içeren dizinin değiştirilmemesi, eski kütüphanenin başlık dosyalarıyla istenmeyen bir karışımın oluşmasına yol açacaktır. Ancak bu değiştirme işleminin kurulumdan hemen önce yapılması gerekir; çünkü yapılandırma, derleme ve sınama işlemleri bu eski başlık dosyaları kullanılarak yapılacaktır.
Glibc 2.0 veya 2.1 sürümünden yükseltme yapıyorsanız, make install komutu bütün işi kendisi yapacaktır. Eski başlık dosyalarını kaldırmanıza gerek kalmayacaktır. Ama yapmak isterseniz bir mahsuru yok, yukarıda anlatılan adımları uygulayabilirsiniz.
Ayrıca GCC'yi yeni kütüphane ile çalışacak şekilde yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Bunu yapmanın en kolay yolu tekrar çalışır hale getirmek için derleyici seçeneklerini yapılandırıp (GNU/Linux sistemlerde -Wl,--dynamic-linker=/lib/ld-linux.so.2 çalışmalıdır) gcc'yi yeniden derlemektir. Ayrıca specs dosyasını (/usr/lib/gcc-lib/HEDEF/SÜRÜM/specs) yeniden düzenlemeniz gerekebilir, ancak bu biraz kara sanattır.
Glibc'yi yapılandırdığınız yerden farklı bir yere kurmak isterseniz kuracağınız yeri make install komut satırında install_root değişkeni ile belirtebilirsiniz. Bu değişkenin değeri tüm kurulum yollarını önceleyerek değiştirir. Bu bağlı bir dosya sistemindeki başka sisteme ait bir kök dosya sistemine (chroot) kurulum yapmak ya da ikilik bir dağıtım hazırlamak için yararlıdır. Belirtilen dizin bir mutlak dosya yolu olarak belirtilmelidir.
Glibc 2.2 nscd olarak bilinen bir artalan yazılımı içerir. nscd isim hizmeti aramalarnda arabellekleme yapar. NIS+ ile başarımı oldukça yükseltir ve DNS'ye de yardımcı olur.
Bir yardımcı yazılım, /usr/libexec/pt_chown, setuid root olarak kurulmalıdır. Yazılım grantpt işlevi tarafından çalıştırılır; işlev çağrıldığı süreç için uçbirimsiler üzerindeki izinleri ayarlar. Böylelikle, xterm ve screen gibi yazılımların setuid olmaları gerekmez. (Bunların ayrıcalıklara ihtiyaç duyma sebepleri olabilir.) Eğer 2.1 veya daha yeni bir Linux çekirdeğini devptsfs veya devfs desteği ile kullanıyorsanız bu yazılıma ihtyacınız olmaz; aksi takdirde ihiyacınız olacaktır. pt_chown yazılımının kodu login/programs/pt_chown.c dosyasındadır.
Kurulumdan sonra sisteminizde yerel ve zaman dilimi yapılandırmasını yapmak isteyebilirsiniz. GNU C kütüphanesi localedef ile yapılandırılabilen bir yerel veritabanı ile gelir. Örneğin Türkçe yerelini tr_TR ismiyle ayarlamak isterseniz localedef -i tr_TR -f ISO-8859-9 tr_TR komutu yeterli olur. Glibc tarafından desteklenen tüm yerelleri yapılandırmak isterseniz, kütüphaneyi derlediğiniz dizinde make localedata/install-locales komutunu verin.
Zaman dilimini yapılandırmak için TZ ortam değişkenini kullanabilirsiniz. tzselect betiği doğru değeri seçmenize yardımcı olur. Örneğin Türkiye için tzselect, TZ='Europe/Istanbul' ataması yapmanızı önerecektir. Sistem çapında yapılandırma için /usr/share/zoneinfo içindeki zaman dilimi dosyasından /etc/localtime dosyasına bir sembolik bağ yapın. Türkiye için, ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime komutu yeterli olacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
GNU Libc'nin Yapılandırılması ve Derlenmesi Başlangıç Derleme için Önerilen Araçlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası