Sistem Seçenekleri
Önceki XXXI. Oylum - Sistem Yapılandırma Parametreleri Sonraki
Sistem Seçenekleri
POSIX standardı tüm POSIX sistemlerinde desteklenmesi gerekmeyen bazı sisteme özel seçenekler tanımlamıştır. Bu seçenekler kütüphane de değil çekirdek içinde sağlandığından, GNU C kütüphanesi kullanılarak bu özelliklerin desteklenmesi garanti edilmemiştir; bu, kullandığınız sisteme bağlıdır.
Bu bölümdeki makroları sysconf işlevi ile birlikte kullanarak belirtilen bir seçeneğin kullanılabilirliğini sınayabilirsiniz. Bu makrolar unistd.h dosyasında tanımlıdır.
Aşağıdaki makrolar için, eğer makro unistd.h dosyasında tanımlıysa seçenek desteklenir. Aksi takdirde seçenek desteklenebilir de desteklenmeyebilir de; bunun için sysconf işlevini kullanın. Bkz. sysconf Kullanımı.
int _POSIX_JOB_CONTROL
makro
Bu sembol tanımlıysa, sistemin iş denetimini desteklediğini belirtir. Aksi takdirde, gerçekleme bir oturumdaki tüm süreçler tek bir süreç grubuna aitmiş gibi davranır. Bkz. İş Denetimi.
int _POSIX_SAVED_IDS
makro
Bu sembol tanımlıysa, sistem, bir sürecin çalıştırılabilir dosyasını set-user-ID or set-group-ID bitleriyle çalıştırmadan önce sürecin etkin kullanıcı ve grup kimliklerini hatırlar ve etkin kullanıcı ve grup kimliklerinin tekrar ve doğrudan bu değerlerle değiştirilmesine izin verir. Bu seçenek tanımlı değilse, bir ayrıcalıksız süreç kendi etkin kullanıcı ve grup kimliklerini, kendi gerçek kullanıcı ve grup kimlikleri ile değiştirdikten sonra tekrar eski duruma dönemez. Bkz. Setuid Erişiminin Etkinleştirilmesi ve İptali.
Aşağıdaki makrolar için, eğer makro unistd.h dosyasında tanımlıysa, değeri seçeneğin desteklenip desteklenmediğini belirtir. -1 değeri desteklenmediğini, bunun dışında herhangi bir değer ise desteklendiğini belirtir. Eğer makro tanımlı değilse, seçenek desteklenebilir de desteklenmeyebilir de; bunun için sysconf işlevini kullanın. Bkz. sysconf Kullanımı.
int _POSIX2_C_DEV
makro
Bu sembol tanımlıysa, sistem, POSIX.2 C derleyici komutu, c89'a sahiptir. Eğer C derleyiciye sahip değilseniz, GNU C kütüphanesi de gerekmeyeceğinden, kütüphanede bu makro daima 1 ile tanımlanmıştır.
int _POSIX2_FORT_DEV
makro
Bu sembol tanımlıysa, sistem, POSIX.2 Fortran derleyici komutu, fort77'ye sahiptir. Sistemde olup olmadığı baştan bilinemeyeceğinden bu makro kütüphanede tanımsızdır.
int _POSIX2_FORT_RUN
makro
Bu sembol tanımlıysa, sistem, Fortran taşıma denetimini yorumlayan POSIX.2 asa komutuna sahiptir. Sistemde olup olmadığı baştan bilinemeyeceğinden bu makro kütüphanede tanımsızdır.
int _POSIX2_LOCALEDEF
makro
Bu sembol tanımlıysa, sistem, POSIX.2 localedef komutuna sahiptir. Sistemde olup olmadığı baştan bilinemeyeceğinden bu makro kütüphanede tanımsızdır.
int _POSIX2_SW_DEV
makro
Bu sembol tanımlıysa, sistem, POSIX.2 ar, make ve strip komutuna sahiptir. Kütüphaneyi kurmak için ar ve make gerekli olduğundan GNU C kütüphanesinde bu makronun değeri daima 1'dir. Tersine, bunların varlığı durumunda strip komutunun yokluğu söz konusudur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Genel Sınırlar Başlangıç POSIX'in Hangi Sürümü Var?
Bir Linux Kitaplığı Sayfası