XXXI. Oylum - Sistem Yapılandırma Parametreleri
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Sistem Yapılandırma Parametreleri

İçindekiler
1. Genel Sınırlar  -  Süreçlerle ilgili olan ve belirtilen her makine için tek bir değere sahip olan çeşitli sınırları açıklayan işlevler ve sabitler.
2. Sistem Seçenekleri  -  İsteğe bağlı POSIX özellikleri.
3. POSIX'in Hangi Sürümü Var?  -  POSIX.1 ve POSIX.2 sürüm numaraları.
4. sysconf Kullanımı  -  Sistem seçeneklerine ve genel sınırlara özgü yapılandırma değerlerinin öğrenilmesi.
5. Asgari Değerler  -  Genel kapasite sınırları ile ilgili asgari değerler.
6. Dosya Sistemi Kapasite Sınırları  -  Tek bir dosya ile ilgili boyut sınırları. Bunlar dosya sisteminden dosya sistemine değişebildiği gibi dosyadan dosyaya bile değişir.
7. Dosya Desteği Seçenekleri  -  Bazı dosyaların destekleyebildiği isteğe bağlı özellikler.
8. Dosyalarla İlgili Asgari Değerler  -  Dosya sistemi sınırları için asgari değerler
9. pathconf Kullanımı  -  Belli bir dosya için sınır değerlerin öğrenilmesi.
10. Bazı Araçların Kapasite Sınırları  -  Bazı POSIX.2 araçlarının kapasite sınırları.
11. Araç Sınırları için Asgari Değerler  -  Bu sınırlar için izin verilen en küçük değerler.
12. Dizge Değerli Parametreler  -  Öntanımlı arama yolunun öğrenilmesi.
Bu oylumda listelenen işlevler ve makrolar işletim sisteminin yapılandırma parametreleri hakkında bilgi verirler. Örneğin, kapasite sınırları, isteğe bağlı POSIX özellikleri ve çalıştırılabilir dosyaların arama yolları (bkz. Dizge Değerli Parametreler).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
mtab Başlangıç Genel Sınırlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası