Araç Sınırları için Asgari Değerler
Önceki XXXI. Oylum - Sistem Yapılandırma Parametreleri Sonraki
Araç Sınırları için Asgari Değerler
_POSIX2_BC_BASE_MAX
bc uygulamasının desteklemeyi garanti ettiği en büyük obase değeri için POSIX.2 tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 99'dur.
_POSIX2_BC_DIM_MAX
bc uygulamasının desteklemeyi garanti ettiği bir dizinin eleman sayısının en büyük değeri için POSIX.2 tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 2048'dir.
_POSIX2_BC_SCALE_MAX
bc uygulamasının desteklemeyi garanti ettiği en büyük scale değeri için POSIX.2 tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 99'dur.
_POSIX2_BC_STRING_MAX
bc uygulamasının desteklemeyi garanti ettiği bir dizge sabitinin karakter sayısının en büyük değeri için POSIX.2 tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 1000'dir.
_POSIX2_COLL_WEIGHTS_MAX
Bir yerelin karşılaştırma dizilimlerini tanımlamakta kullanılması gerekebilen azami önem sayısı için POSIX.2 tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 2'dir.
_POSIX2_EXPR_NEST_MAX
expr aracı kullanıldığında parantezler içine alınarak iç içe kullanılabilecek ifadelerin azami sayısı için POSIX.2 tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 32'dir.
_POSIX2_LINE_MAX
POSIX.2 metin araçları ile işlenebilecek bir metin satırının azami uzunluğu için POSIX.2 tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 2048'dir.
_POSIX2_EQUIV_CLASS_MAX
Yerel tanımında LC_COLLATE kategorisinin order anahtar sözcüğünün bir girdisine atanabilecek azami önem sayısı için POSIX.2 tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 2'dir. GNU C kütüphanesi halen yerel tanımlarını desteklememektedir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bazı Araçların Kapasite Sınırları Başlangıç Dizge Değerli Parametreler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası