Bazı Araçların Kapasite Sınırları
Önceki XXXI. Oylum - Sistem Yapılandırma Parametreleri Sonraki
Bazı Araçların Kapasite Sınırları
POSIX.2 standardı, işletim sistemi ve kütüphane davranışlarından başka bazı uygulamaların davranışlarına uygulanan ve sysconf üzerinden erişilen bazı sistem sınırları da belirtir.
GNU C kütüphanesi bu sınırlar için makrolar tanımlar ve eğer bu sınırları öğrenmek isterseniz sysconf bu değerleri döndürür. Bu değerler sadece POSIX.2 tarafından izin verilen en küçük değerlerdir.
int BC_BASE_MAX
makro
bc uygulamasının desteklemeyi garanti ettiği en büyük obase değeridir.
int BC_DIM_MAX
makro
bc uygulamasının desteklemeyi garanti ettiği bir dizinin eleman sayısının en büyük değeridir.
int BC_SCALE_MAX
makro
bc uygulamasının desteklemeyi garanti ettiği en büyük scale değeridir.
int BC_STRING_MAX
makro
bc uygulamasının desteklemeyi garanti ettiği bir dizge sabitinin karakter sayısının en büyük değeridir.
int COLL_WEIGHTS_MAX
makro
Bir yerelin karşılaştırma dizilimlerini tanımlamakta kullanılması gerekebilen azami önem sayısı.
int EXPR_NEST_MAX
makro
expr aracı kullanıldığında parantezler içine alınarak iç içe kullanılabilecek ifadelerin azami sayısı.
int LINE_MAX
makro
POSIX.2 metin araçları ile işlenebilecek bir metin satırının azami uzunluğu. (Bu araçların GNU sürümlerini kullanıyorsanız aslında sanal belleğin büyüklüğü dışında bir sınır söz konusu değildir, fakat kütüphanede bunun belirtilebileceği bir yöntem yoktur.)
int EQUIV_CLASS_MAX
makro
Yerel tanımında LC_COLLATE kategorisinin order anahtar sözcüğünün bir girdisine atanabilecek azami önem sayısı. GNU C kütüphanesi halen yerel tanımlarını desteklememektedir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
pathconf Kullanımı Başlangıç Araç Sınırları için Asgari Değerler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası