pathconf Kullanımı
Önceki XXXI. Oylum - Sistem Yapılandırma Parametreleri Sonraki
pathconf Kullanımı
Makinenizde bir dosya sistemi parametresi için farklı dosyalara farklı değerler varsa, bu kısımdaki işlevleri kullanarak belli bir dosya için ilgilendiğiniz değerin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.
Bu işlevler ve parametre argümanında belirtilebilecek sabitler unistd.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
long int pathconf
(const char *dosyaismi,
 int         parametre)
işlev
Bu işlev ismi dosyaismi olan dosyaya uygulanan sınırlar hakkında bilgi almak için kullanılır.
parametre argümanı aşağıda listelenen _PC_ sabitlerinden biri olmalıdır.
İşlevin normal dönüş değeri işlevden istediğiniz değerdir. -1 değeri dönmüşse bu gerçeklemenin böyle bir sınır içermediğini belirtebileceği gibi bir hata durumunu da gösterebilir. İlk durumda errno değişkenine bir değer atanmazken ikinci durumda değişken hata durumunu içerir. Bu bakımdan dönen değerin bir hata durumu içerip içermediğini saptayabilmek için islevi çağırmadan hemen önce errno değişlenine 0 değeri atanmalıdır.
Dosya ismi hatalarına ek olarak, bu işlev için şu hata durumu tanımlanmıştır:
EINVAL
parametre değeri geçersiz ya da gerçeklemede bu dosya için parametre desteği yok.
long int fpathconf
(int dosyatanıtıcı,
 int parametre)
işlev
pathconf işlevi gibi olmakla birlikte bilgi bir dosya ismi için değil bir açık dosya tanıtıcı için döner.
Aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EBADF
dosyatanıtıcı argümanı geçerli bir dosya tanıtıcı değil
EINVAL
parametre değeri geçersiz ya da gerçeklemede bu dosya için parametre desteği yok.
Buradaki sembolik sabitler pathconf ve fpathconf işlevlerinin parametre argümanında kullanmak içindir. Değerlerin hepsi tamsayı sabitlerdir.
_PC_LINK_MAX
LINK_MAX'in değeri hakkında bilgi.
_PC_MAX_CANON
MAX_CANON'un değeri hakkında bilgi.
_PC_MAX_INPUT
MAX_INPUT'un değeri hakkında bilgi.
_PC_NAME_MAX
NAME_MAX'ın değeri hakkında bilgi.
_PC_PATH_MAX
PATH_MAX'ın değeri hakkında bilgi.
_PC_PIPE_BUF
IPIPE_BUF'ın değeri hakkında bilgi.
_PC_CHOWN_RESTRICTED
_POSIX_CHOWN_RESTRICTED'in değeri hakkında bilgi.
_PC_NO_TRUNC
_POSIX_NO_TRUNC'ın değeri hakkında bilgi.
_PC_VDISABLE
_POSIX_VDISABLE'ın değeri hakkında bilgi.
_PC_SYNC_IO
_POSIX_SYNC_IO'nun değeri hakkında bilgi.
_PC_ASYNC_IO
_POSIX_ASYNC_IO'nun değeri hakkında bilgi.
_PC_PRIO_IO
_POSIX_PRIO_IO'nun değeri hakkında bilgi.
_PC_FILESIZEBITS
Dosya sisteminde geniş dosyaların kullanılabilirliği hakkında bilgi.
_PC_REC_INCR_XFER_SIZE
POSIX_REC_INCR_XFER_SIZE'ın değeri hakkında bilgi.
_PC_REC_MAX_XFER_SIZE
POSIX_REC_MAX_XFER_SIZE'ın değeri hakkında bilgi.
_PC_REC_MIN_XFER_SIZE
POSIX_REC_MIN_XFER_SIZE'ın değeri hakkında bilgi.
_PC_REC_XFER_ALIGN
IPOSIX_REC_XFER_ALIGN'ın değeri hakkında bilgi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosyalarla İlgili Asgari Değerler Başlangıç Bazı Araçların Kapasite Sınırları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası