Dosya İsmi Hataları
Önceki Dosya İsimleri Sonraki
Dosya İsmi Hataları
Dosya isimlerini argüman olarak alan işlevler, dosya ismi sözdizimi ile veya dosya isminin bulunması ile ilgili sorunlar olduğunda genellikle bunları errno hata durumu ile saptarlar. Bu kılavuzda bu tür hatalardan olağan dosya ismi hataları olarak sözedilecektir.
EACCES
Süreç, dosya isminin bir dizin bileşeni için arama izinlerine sahip değil.
ENAMETOOLONG
Bu hata ya bir dosya isminin uzunluğunun PATH_MAX değerinden büyük olduğunda ya da tek başına dosya ismi NAME_MAX değerinden daha uzun olduğunda kullanılır. Bkz. Dosya Sistemi Kapasite Sınırları.
GNU sisteminde dosya isimlerinin uzunlukları için zorlayıcı bir sınır yoktur, ancak bazı dosya sistemlerinde bir bileşenin uzunluğu ile ilgili belli bir sınır olabilir.
ENOENT
Bu hata dosya ismindeki bir dizin bileşeninin bulunamaması durumunu ya da bileşen bir sembolik bağ olduğunda hedef dosyanın mevcut olmadığı durumu bildirir.
ENOTDIR
Bir dosya ismindeki bir dizin bileşeni dosya ismi olarak mevcut ama bir dizin değil.
ELOOP
Dosya ismi aranırken çok fazla sembolik bağ çözümlendi. Sistem, olası döngüleri saptamak için ilkel bir yöntem olarak bir dosya isminde çözümlenebilecek sembolik bağ sayısına bir sınırlama getirir. Bkz. Sembolik Bağlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya İsmi Çözümlemesi Başlangıç Dosya İsimlerinin Taşınabilirliği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası