Dosya İsmi Çözümlemesi
Önceki Dosya İsimleri Sonraki
Dosya İsmi Çözümlemesi
Bir dosya ismi bölü çizgisi (/) karakterleri ile ayrılmış dosya ismi bileşenlerinden oluşur. GNU C kütüphanesinin desteklendiği sistemlerde çok sayıda peşpeşe verilen / karakterleri tek bir / karakterine eşdeğerdir.
Bir dosya isminin hangi dosyaya ait olduğunun saptanması işlemi dosya ismi çözümlemesi adını alır. Bu işlem dosya ismi üzerinde soldan sağa ilerleyerek bileşenleri saptamak ve önceki bileşen tarafından isimlendirilen dizindeki ardışık bileşenlere tekrar aynı işlemi uygulamak şeklindedir. Şüphesiz, her dosya ismini oluşturan dizinler normal dosya isimleri yerine dizinler olarak mevcut olmalı ve ilgili izinler sürecin erişimi için yeterli olmalıdır; aksi takdirde, dosya ismi çözümlemesi başarısız olur.
Bir dosya ismi bir / karakteri ile başlıyorsa, dosya ismindeki ilk bileşen sürecin kök dizini’dir (genellikle sistem üzerindeki tüm süreçler aynı kök dizini paylaşır). Böyle, kök dizin ile başlayan bir dosya ismi mutlak dosya ismi adını alır.
Aksi takdirde, dosya ismindeki ilk bileşen çalışma dizini olur. Bu tür dosya isimlerine göreli dosya ismi denir.
. (nokta) ve .. (nokta nokta) bileşenleri özel anlama sahiptir. Her dizin bu dosya ismi bileşenlerini içerir. Bu bileşenlerden . (nokta) dizinin kendisini, .. (nokta nokta) ise üst dizin’i yani bu dizini içeren dizine bir bağ belirtir. Özel bir durum olarak kök dizindeki .. (nokta nokta) kök dizinin üst dizini olmadığından kendisini belirtir; bu durumda /.. ile / eşdeğerdir.
Bazı dosya ismi örnekleri:
/a
Kök dizindeki a isimli dosya.
/a/b
Kök dizindeki a isimli dizindeki b isimli dosya.
a
İçinde olduğumuz dizindeki a isimli dosya.
/a/./b
/a/b ile aynı.
./a
İçinde olduğumuz dizindeki a isimli dosya.
../a
İçinde olduğumuz dizinin üst dizinindeki a isimli dosya.
Bir dosya ismi isteğe bağlı olarak bir / ile bitebilir. Kök dizini için dosya ismi olarak / belirtebilirsiniz, ancak boş dizge bir dosya ismi olarak anlamlı değildir. İçinde olduğunuz dizini belirtmek için dosya ismi olarak . veya ./ kullanın.
GNU sisteminde başka bazı sistemlerin aksine dosya isimleri sözdiziminin parçası olarak dosya türleri (veya dosya uzantısı) ve dosya sürümleri için yerleşik bir destek yoktur. Bir çok uygulama dosya isimleri için bu tür kabullerde bulunurlar, örneğin C kaynak dosyaları için genellikle .c soneki kullanılır, ancak dosya sisteminin kendisinde bu çeşit kabuller bulunmaz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dizinler Başlangıç Dosya İsmi Hataları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası