Dizinler
Önceki Dosya İsimleri Sonraki
Dizinler
Dosya isimlerinin sözdizimini anlayabilmek için öncelikle dosya sisteminin dizin hiyerarşisini nasıl düzenlediğini anlamamız gerekir.
Bir dizin, diğer dosyalarla ilişkili bilgiler içeren bir dosyadır; bu ilişkilere bağ ya da dizin girdisi denir. Kimi zaman "bir dizindeki dosyalar"dan bahsedilir ama gerçekte dizinler dosyalar için bilgiler içerir, dosyaların kendilerini içermez.
Bir dizin girdisi olarak bir dosya ismine dosya ismi bileşeni denir. Genelde, bir dosya ismi bölü çizgileri (/) ile ayrılmış çok sayıda dizge bileşenden oluşur. Bir dosya ismindeki bileşenler onun dizini ile birlikte ismini belirtir.
POSIX standardı gibi bazı belgelerde bizim dosya ismi dediğimiz şeye dosyayolu ve dosya ismi elemanları dediğimiz şeylere de dosyaismi ya da dosyayolu bileşenleri denir. Biz bu terminolojiyi kullanmayacağız, çünkü "yol" (path) denilen şey tamamen farklı bir şeydir (dosyanın aranacağı dizinlerin listesidir) ve "dosyayolu" dendiğinde kullanıcıların kafasının karıştığını düşünüyoruz. GNU belgelerinde daima "dosya ismi" ve "dosya ismi bileşenleri" (kimi zaman da sadece bileşen) terimlerini kullanacağız. PATH_MAX gibi bazı makrolar POSIX terminolojisini kullanır. Bu makrolar POSIX standardında tanımlı olduklarından isimlerini değiştiremiyoruz.
Dizinler üzerinde yapılan işlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Dosya Sistemi Arayüzü bölümünde bulabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya İsimleri Başlangıç Dosya İsmi Çözümlemesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası