XIV. Oylum - Dosya Sistemi Arayüzü
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Dosya Sistemi Arayüzü

İçindekiler
1. Çalışma dizini  -  Göreli dosya isimlerini çözümlemede kullanılır.
2. Dizinlere Erişim  -  Bir dizindeki dosyaların bulunması.
3. Dizin Ağaçlarıyla Çalışma  -  Eylemleri tüm dosyalara ya da seçilen bir alt dizin kümesine uygulanması.
4. Sabit Bağlar  -  Bir dosyaya başka bir isim daha verilmesi.
5. Sembolik Bağlar  -  Bir dosya ismini gösteren dosyalar.
6. Dosyaların Silinmesi  -  Bir dosya nasıl silinir ve bu ne anlama gelir?
7. Dosya İsimlerinin Değiştirilmesi  -  rename işlevi.
8. Dizinlerin Oluşturulması  -  Sadece dizin oluşturan bir sistem çağrısı.
9. Dosya Öznitelikleri  -  Tek tek dosyaların öznitelikleri.
10. Özel Dosyaların Oluşturulması  -  Özel dosyalar (aygıt dosyaları) nasıl oluşturulur?
11. Geçici Dosyalar  -  Geçici dosyaların isimlendirilmesi ve oluşturulması.
Bu oylumda dosyalarla çalışmak için kullanılan GNU C kütüphanesi işlevleri açıklanmıştır. Girdi ve çıktı işlevlerinin tersine (Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış; Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı), bu işlevler dosyaların içerikleri ile değil dosyaların kendileriyle ilgili işlemleri yaparlar.
Bu oylumda açıklanan oluşumlar arasında, dizinleri değiştiren veya inceleyen işlevler, dosyaları silen ya da ismini değiştiren işlevler ve erişim yetkileri ve değişiklik zamanları gibi dosya özniteliklerini incelemek ve değiştirmek için kullanılan işlevler sayılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Soysal G/Ç Denetim İşlemleri Başlangıç Çalışma dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası