Dizinlere Erişim
Önceki XIV. Oylum - Dosya Sistemi Arayüzü Sonraki
Dizinlere Erişim
İçindekiler
1. Dizin Girdileri  -  Bir dizin girdisinin biçimi
2. Bir Dizin Akımının Açılması  -  Bir dizin akımı nasıl açılır?
3. Dizin Akımlarının Okunması ve Kapatılması  -  Akımdaki dizin girdileri nasıl okunur?
4. Bir Dizinin İçeriğini Listeleyen Bir Örnek  -  Çok basit bir dizin listeleme yazılımı.
5. Dizin Akımında Rasgele Erişim  -  Aynı akımla zaten okunmuş olan dizin içeriğinin bir kısmının yeniden okunması
6. Dizin İçeriğinin Taranması  -  Br dizinin kullanıcı tarafından seçilmiş bir parçasının girdilerinin alınması.
7. Bir Dizinin İçeriğini Listeleyen İkinci Örnek  -  Önceki örneğin daha gelişmiş bir sürümü.
Bu kısımda açıklanan oluşumlar bir dizin dosyasının içeriğini okumanızı sağlar. Eğer yazılımınızın bir dizindeki tüm dosyaları listelemesini isterseniz bu kullanışlıdır.
opendir işlevi elemanları dizin girdileri olan bir dizin akımı açar. Yazılımın okumak için açılmış dizin üzerinde daha fazla denetim sağlayabilmesi gibi getirileri için bunun yerine fdopendir işlevi de kullanılabilir. Bu, örneğin, open işlevine O_NOATIME seçeneğinin aktarılmasını mümkün kılar.
Bu girdileri struct dirent nesneleri olarak almak için dizin akımı üzerinde readdir işlevini kullanabilirsiniz. Her girdinin dosya ismi bu yapının d_name üyesinde saklanır. Burada sıradan dosyaların akım oluşumları ile açıkça paralellikler vardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çalışma dizini Başlangıç Dizin Girdileri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası