Bir Dizinin İçeriğini Listeleyen Bir Örnek
Önceki Dizinlere Erişim Sonraki
Bir Dizinin İçeriğini Listeleyen Bir Örnek
Burada verilen örnek kod çalışma dizini içindeki dosyaların isimlerini listelemektedir:
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

int
main (void)
{
 DIR *dp;
 struct dirent *ep;

 dp = opendir ("./");
 if (dp != NULL)
  {
   while (ep = readdir (dp))
    puts (ep->d_name);
   (void) closedir (dp);
  }
 else
  perror ("Dizin açılamadı");

 return 0;
}
Çıktılanan listede dosyaların sırası hemen hemen rasgeledir. Daha kullanışlı bir yazılım girdileri basmadan önce sıraya sokardı; bkz. Dizin İçeriğinin Taranması ve Dizi Sıralama İşlevi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dizin Akımlarının Okunması ve Kapatılması Başlangıç Dizin Akımında Rasgele Erişim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası