Dizin Akımında Rasgele Erişim
Önceki Dizinlere Erişim Sonraki
Dizin Akımında Rasgele Erişim
Bu bölümde açık bir dizin akımından zaten okunmuş olan bir dizin parçasının yeniden nasıl okunacağından bahsedilecektir. Bu bölümdeki tüm semboller dirent.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
void rewinddir
(DIR *dizinakımı)
işlev
rewinddir işlevi dizinakımı ile belirtilen dizin akımını yeniden ilklendirmekte kullanılır. Böylece bir readdir çağrısı ile dizindeki ilk girdi ile ilgili bilgiyi tekrar döndürebilirsiniz. Dizin daha önce opendir ile açılmış olduğundan bu arada silinmiş ya da eklenmiş dosyalar varsa onları farketmenizi de sağlar. Yani son opendir veya rewinddir çağrısından sonra yapılan readdir çağrılarıyla eklenmiş dosyalar varsa bunlarla ilgili bilgiler dönerken silinmiş dosyalarla ilgili bilgi dönmeyecekir.
long int telldir
(DIR *dizinakımı)
işlev
telldir işlevi dizinakımı ile belirtilen dizin akımının dosya konumunu döndürür. Dizin akımının dosya konumunu tekrar bu noktaya getirmek için seekdir işlevini bu değerle kullanabilirsiniz.
void seekdir
(DIR     *dizinakımı,
 long int konum)
işlev
seekdir işlevi dizinakımı ile belirtilen dizin akımının dosya konumunu konum konumuna ayarlar. konum değeri bu akım için daha önceki bir telldir çağrısından dönen değer olmalıdır. Ancak arada akım kapatılıp yeniden açılmışsa bu değer geçersiz olmuş olabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Dizinin İçeriğini Listeleyen Bir Örnek Başlangıç Dizin İçeriğinin Taranması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası