XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış

İçindekiler
1. Akımlar (Streams)  -  Bir akımı ifade eden veri türleri hakkında.
2. Standart Akımlar  -  Standart girdi ve çıktı aygıtlarına akımlar sizin için oluşturulur.
3. Akımların Açılması  -  Bir dosyayla konuşmak için akım nasıl oluşturulur.
4. Akımların Kapatılması  -  İşiniz bittiğinde akımı kapatın.
5. Akımlar ve Evreler  -  Evreli yazılımlarda akımlarla ilgili işlemler.
6. Akımlar ve Uluslararasılaştırma  -  Uluslararasılaştırılmış uygulamalarda akımlar.
7. Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması  -  Karakterlerin ve satırların biçimlenmeden çıktılanması.
8. Karakter Girdilerinin Alınması  -  Biçimlenmemiş karakterlerin ve sözcüklerin girdi olarak alınması.
9. Satır Yönlenimli Girdi  -  Bir akımdan bir kaydın ya da bir satırın okunması.
10. Okunmamış Yapmak  -  Girdinin okunmasından sonra akımın girdi okunmamış gibi bırakılması.
11. Blok Girişi ve Çıkışı  -  Veri blokları üzerinde G/Ç işlemleri.
12. Biçimli Çıktı  -  printf ve ilgili işlevler.
13. printf İşlevinin Özelleştirilmesi  -  printf ve arkadaşları için yeni dönüşüm belirtimleri tanımlayabilirsiniz.
14. Biçimli Girdi  -  scanf ve ilgili işlevler.
15. Dosya Sonu ve Hatalar  -  Bir G/Ç hatası oluşursa bunu nasıl belirtebilirsiniz.
16. Hatalardan Kurtulma  -  Hatalar hakkında neler yapılabilir.
17. İkilik ve Metin Akımları  -  Bazı sistemler metin dosyaları ile ikilik dosyaları farklı ele alır.
18. Dosyalarda Konumlama  -  Rasgele erişimli akımlar.
19. Taşınabilir Dosya Konumlama İşlevleri  -  Özel ISO C sistemlerde rasgele erişim.
20. Akım Tamponlama  -  Akımların tamponları nasıl kontrol edilir.
21. Diğer Akım Çeşitleri  -  Açık bir dosyanın karşılığı olmayan akımlar.
22. Biçimli İletiler  -  Tamamen biçimlenmiş iletilerin basılması.
Bu oylumda akımları oluşturmak ve üzerlerinde giriş ve çıkış işlemleri yapmak için kullanılan işlevler anlatılmıştır. Girdi/Çiktı İşlemlerine Giriş oylumunda değinildiği gibi, bir akım bir dosya, aygıt ya da sürece bir iletişim kanalı sağlayan yüksek seviyeli ve tamamen soyut bir kavramdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya İsimlerinin Taşınabilirliği Başlangıç Akımlar (Streams)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası