printf İşlevinin Özelleştirilmesi
Önceki XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Sonraki
printf İşlevinin Özelleştirilmesi
İçindekiler
1. Yeni Dönüşümlerin Kaydı  -  register_printf_function ile yeni dönüşüm belirteçlerinizi kaydedin.
2. Dönüşüm Belirteci Seçenekleri  -  Bir şablonda belirtilmiş seçenekler için bir yapı olabilir.
3. Kotarıcı İşlevin Tanımlanması  -  register_printf_function işlevine aktarılacak kotarıcı işlev ile argüman bilgileri işlevinin tanımlanması.
4. printf Genişletme Örneği  -  Bir printf kotarıcı işlevi nasıl tanımlanır.
5. Yerleşik Kotarıcı İşlevler  -  Önceden tanımlanmış kotarıcı işlevler.
GNU C kütüphanesi uygulamanızın önemli veri yapılarını basacak becerikli yöntemleri printf'e öğretecek özelleştirilmiş dönüşüm belirteçleri tanımlamanızı mümkün kılar.
Bunu yapmanın yolu register_printf_function işlevini kullanarak dönüşümleri kaydetmektir; Bkz. Yeni Dönüşümlerin Kaydı. Bu işleve aktaracağınız argümanlardan biri asıl çıktılamayı yapacak olan işleve bir gösterici olacaktır; bu işlevin nasıl yazılacağı Kotarıcı İşlevin Tanımlanması bölümünde anlatılmıştır.
Ayrıca tanımladığınız dönüşüm belirteçleri tarafından kullanılacak argümanların sayısı ve türü hakkında bilgi veren bir işlev de yazabilirsiniz; bu konu için Bir Şablon Dizgesinin Çözümlenmesi bölümüne bakınız.
Bu kısımda sözü edilen oluşumlar printf.h başlık dosyasında tanımlanmıştır.
Taşınabilirlik Bilgisi:
printf şablon dizgesi sözdiziminin geliştirilebilirlik özelliği bir GNU oluşumudur. ISO C standardında buna benzer birşey yoktur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Şablon Dizgesinin Çözümlenmesi Örneği Başlangıç Yeni Dönüşümlerin Kaydı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası