printf Genişletme Örneği
Önceki printf İşlevinin Özelleştirilmesi Sonraki
printf Genişletme Örneği
Burada bir printf kotarıcı işlevinin nasıl tanımlandığı örneklenmiştir. Bu yazılım Kitap isimli bir veri yapısı ve Kitap * argümanları hakkında bilgi basacak %K dönüşüm belirtecini tanımlar. %K dönüşüm belirteci en küçük alan genişliği ile sola yanaştırma imini desteklemekte diğer herşeyi yoksaymaktadır.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <printf.h>

typedef struct
{
 char *isim;
}
Kitap;

int
kitap_bas (FILE *akim,
       const struct printf_info *bilgi,
       const void *const *args)
{
 const Kitap *k;
 char *tampon;
 int uzunluk;

 /* Bir dizgeye çıktılanacak biçim. */
 k = *((const Kitap **) (args[0]));
 uzunluk = asprintf (&tampon, "<Kitap %p: %s>", k, k->isim);
 if (uzunluk == -1)
  return -1;

 /* En küçük alan genişliğini doldurup akıma basalım. */
 uzunluk = fprintf (akim, "%*s",
         (info->left ? -info->width : info->width),
         tampon);

 /* Ortalığı temizle ve dön. */
 free (tampon);
 return uzunluk;
}


int
kitap_bas_argbilgi (const struct printf_info *bilgi, size_t n,
           int *argturleri)
{
 /* Daima tek bir argüman alıyoruz ve bu yapı için bir gösterici
   oluyor.. */
 if (n > 0)
  argturleri[0] = PA_POINTER;
 return 1;
}


int
main (void)
{
 /* Basılacak Kitabı oluşturalım. */
 Kitap kitabim;
 kitabim.isim = "Kitabım";

 /* Kitap için kotarıcı işlevi kaydedelim. */
 register_printf_function ('K', kitap_bas, kitap_bas_argbilgi);

 /* Şimdi kitabimi basalım. */
 printf ("|%K|\n", &kitabim);
 printf ("|%35K|\n", &kitabim);
 printf ("|%-35K|\n", &kitabim);

 return 0;
}
Yazılımın çıktısı şöyle olacaktır:
|<Kitap 0xffeffb7c: Kitabım>|
|    <Kitap 0xffeffb7c: Kitabım>|
|<Kitap 0xffeffb7c: Kitabım>    |
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kotarıcı İşlevin Tanımlanması Başlangıç Yerleşik Kotarıcı İşlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası