Dosya Sonu ve Hatalar
Önceki XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Sonraki
Dosya Sonu ve Hatalar
Bu kısımda açıklanan işlevlerin bir çoğu işlemin başarısızlıkla tamamlandığını belirten EOF makrosunun değerini döndürürler. EOF hem dosya sonunu hem de bir takım hataların olduğunu belirttiğinden, dosya sonu için feof, hatalar için de ferror işlevleri sağlanmıştır. Bunları kullanarak dosya sonu ile ilgili hataları ayrı ayrı elde edebilirsiniz. Bu işlevler akım nesnesinin dahili durumunun bir parçası olan göstergelere bakarlar, bu göstergeler akım üzerindeki önceki G/Ç işlemleri tarafından oluşturulan durumu gösterirler.
int EOF
makro
Bu makro dosya sonu veya bazı hata durumlarını gösteren ve dar yönlenimli akım işlevleri tarafından döndürülen bir tamsayı değerdir. Diğer kütüphanelerde değeri herhangi bir negatif değer olabilirse de GNU kütüphanesinde değeri -1’dir.
Bu sembol stdio.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
int WEOF
makro
Bu makro dosya sonu veya bazı hata durumlarını gösteren ve geniş yönlenimli akım işlevleri tarafından döndürülen bir tamsayı değerdir. Diğer kütüphanelerde değeri herhangi bir negatif değer olabilirse de GNU kütüphanesinde değeri -1’dir.
Bu sembol wchar.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
int feof
(FILE *akım)
işlev
feof işlevi, akım akımında sadece ve sadece dosya sonu göstergesi etkin ise sıfırdan farklı bir değerle döner.
Bu sembol stdio.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
int feof_unlocked
(FILE *akım)
işlev
feof_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında feof işlevi ile aynıdır.
Bu işlev bir GNU oluşumudur.
Bu sembol stdio.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
int ferror
(FILE *akım)
işlev
ferror işlevi, akım akımında sadece ve sadece hata göstergesi etkin ise sıfırdan farklı bir değerle döner. Hata göstergesi, akımda bir önceki işlem sırasında bir hatanın oluştuğunu gösterir.
Bu sembol stdio.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
int ferror_unlocked
(FILE *akım)
işlev
ferror_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında ferror işlevi ile aynıdır.
Bu işlev bir GNU oluşumudur.
Bu sembol stdio.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Akım ile ilşkili hata göstergesi ayarlarına ek olarak, akımlar üzerinde işlem yapan işlevler, dosya tanıtıcılar üzerinde düşük seviyeli işlemler yapan eşdeğerleri ile aynı şekilde errno değerini ayarlarlar. Örneğin, fputc, printf ve fflush gibi bir akıma çıktılama yapan tüm işlevler yazma üzerine gerçeklendiklerinden bunlar için yazma ile ilgili errno hataları anlamlı olmaktadır. Dosya tanıtıcı seviyesi G/Ç işlemleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı kısmına bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Değişkin Girdi İşlevleri Başlangıç Hatalardan Kurtulma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası