Değişkin Girdi İşlevleri
Önceki Biçimli Girdi Sonraki
Değişkin Girdi İşlevleri
Yerleşik biçimli çıktı işlevleri olarak scanf oluşumunu kullanarak kendi değişkin scanf benzeri işlevlerinizi tanımlayabilmeniz için vscanf işlevi ve arkadaşları oluşturulmuştur. Bu işlevler vprintf serisi biçimli çıktı işlevlerini andırır. Nasıl kullanıldıkları ile ilgili önemli bilgileri Değişkin Çıktı İşlevleri bölümünde bulabilirsiniz.
Taşınabilirlik Bilgisi
Bu bölümdeki işlevler ISO C99'da tanımlanmıştı ve daha önce GNU oluşumları olarak vardı.
int vscanf
(const char *şablon,
 va_list   arglist-gstr)
işlev
Bu işlev değişken sayıdaki argümanlarını doğrudan almak yerine va_list türündeki arglist-gstr argüman listesi göstericisinden alması dışında scanf ile aynıdır (Değişkin İşlevler).
int vwscanf
(const wchar_t *şablon,
 va_list    arglist-gstr)
işlev
Bu işlev değişken sayıdaki argümanlarını doğrudan almak yerine va_list türündeki arglist-gstr argüman listesi göstericisinden alması dışında wscanf ile aynıdır (Değişkin İşlevler).
int vfscanf
(FILE    *akım,
 const char *şablon,
 va_list   arglist-gstr)
işlev
Bu işlev değişken sayıdaki argümanlarını doğrudan almak yerine va_list türündeki arglist-gstr argüman listesi göstericisinden alması dışında fscanf ile aynıdır.
int vfwscanf
(FILE     *akım,
 const wchar_t *şablon,
 va_list    arglist-gstr)
işlev
Bu işlev değişken sayıdaki argümanlarını doğrudan almak yerine va_list türündeki arglist-gstr argüman listesi göstericisinden alması dışında fwscanf ile aynıdır.
int vsscanf
(const char *s,
 const char *şablon,
 va_list   arglist-gstr)
işlev
Bu işlev değişken sayıdaki argümanlarını doğrudan almak yerine va_list türündeki arglist-gstr argüman listesi göstericisinden alması dışında sscanf ile aynıdır.
int vswscanf
(const wchar_t *s,
 const wchar_t *şablon,
 va_list    arglist-gstr)
işlev
Bu işlev değişken sayıdaki argümanlarını doğrudan almak yerine va_list türündeki arglist-gstr argüman listesi göstericisinden alması dışında swscanf ile aynıdır.
GNU C'de scanf tarzı biçim dizgesi kullanan bir işlevi derleyiciye bildirebileceğiniz özel bir yapı vardır. Bu yapı kullanıldığında işlevin her çağrısı için kullanılan argümanların türleri ve sayısı denetlenir ve biçim dizgesiyle eşleşmeyenler için sizi uyarır. İşlev özniteliklerinin bildirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için GCC kılavuzunun (info) "Declaring Attributes of Functions" (İşlevlerin Özniteliklerinin Bildirilmesi) bölümüne bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Biçimli Girdi İşlevleri Başlangıç Dosya Sonu ve Hatalar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası