Biçimli Girdi
Önceki XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Sonraki
Biçimli Girdi
İçindekiler
1. Biçimli Girdi Okumanın Temelleri  -  Başlangıç olarak bilinmesi gerekenler.
2. Girdi Dönüşüm Sözdizimi  -  Dönüşüm belirtimlerinin sözdizimi.
3. Girdi Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi  -  Girdi dönüşümleri ve ne yaptıklarının bir özeti.
4. Sayısal Girdi Dönüşümleri  -  Sayıların okunması sırasındaki dönüşümlerin ayrıntıları.
5. Dizgeler için Girdi Dönüşümleri  -  Dizgelerin okunması sırasındaki dönüşümlerin ayrıntıları.
6. Dizge Dönüşümlerinde Özdevimli Ayırma  -  malloc tamponlu dizge dönüşümleri.
7. Diğer Girdi Dönüşümleri  -  Diğer dönüşümlerin ayrıntıları.
8. Biçimli Girdi İşlevleri  -  İşlevlerin açıklamaları.
9. Değişkin Girdi İşlevleri  -  vscanf ve arkadaşları.
Bu kısımda açıklanan işlevler (scanf ve ilgili işlevler) biçimli çıktı oluşumlarına benzer olarak biçimli girdi için kullanılır. Bu işlevler bir biçim dizgesi veya bir şablon dizgesinin denetimi altında değer okumak için bir mekanizma sağlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yerleşik Kotarıcı İşlevler Başlangıç Biçimli Girdi Okumanın Temelleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası