Diğer Girdi Dönüşümleri
Önceki Biçimli Girdi Sonraki
Diğer Girdi Dönüşümleri
Bu bölümde çeşitli girdi dönüşümlerine yer verilmiştir.
%p belirteci bir gösterici değeri okumakta kullanılır. printf (Diğer Çıktı Dönüşümleri) için kullanılan %p çıktı dönüşüm belirteci ile aynı sözdizimini tanır; şöyleki, %x belirtecinin yaptığı gibi bir onaltılık sayı kabul eder. Karşılığı olan argüman void ** türünde olmalıdır; yani göstericide bir yerin adresi saklanır.
Eğer değer okunduğu yazılımın icrası sırasında özgün olarak yazılmamışsa sonuçlanan gösterici değerinin geçerli olacağı garanti edilmez.
%n belirteci işlevin çağrısı sırasında o ana kadar okunan karakterlerin sayısını üretir. Belirtece kaşılık olan argüman int * türünde olmalıdır. Bu dönüşüm belirteci, printf için kullanılan %n ile aynı şekilde çalışır. Diğer Çıktı Dönüşümleri bölümündeki örneğe bakınız.
%n dönüşümü sadece başarılı eşleşmeler veya bastırılmış atamalı dönüşümleri saptamak için bir mekanizmadır. %n'den önce bir eşleşme hatası oluşursa, scanf, %n'i işlemeden döndüğünden, argümanına bir değer atanmaz. scanf işlevini çağırmadan önce argüman yuvasına -1 değerini yerleştirirseniz, çağrıdan sonra da bu değer hala duruyorsa, bu, %n işlenmeden önce bir hata oluştuğunu gösterir.
Son olarak, %% belirteci akımdaki bir % işareti ile eşleşir, bu belirteç için bir argüman kullanılmaz. Bu belirteç ile birlikte bir im, alan genişliği ya da tür değiştirici belirtilmesine izin verilmez.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dizge Dönüşümlerinde Özdevimli Ayırma Başlangıç Biçimli Girdi İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası