Biçimli Girdi İşlevleri
Önceki Biçimli Girdi Sonraki
Biçimli Girdi İşlevleri
Bu bölümde biçimli girdi uygulamak için kullanılan işlevler açıklanmıştır. Bu işlevlerin prototipleri stdio.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
int scanf
(const char *şablon, …)
işlev
scanf işlevi şablon biçim dizgesinin denetimi altında biçimli girdiyi standart girdiden okur. İsteğe bağlı argümanlar sonuçlanan değerlerin alındığı yerlere göstericilerdir.
Dönen değer normalde başarılı atamaların sayısıdır. Herhangi bir eşleşme bulunmadan önce bir dosya sonu durumu saptanırsa, şablondaki tek karakterler ve boşluk karakterleri içerilerek EOF ile döner.
int wscanf
(const wchar_t *şablon, …)
işlev
wscanf işlevi şablon biçim dizgesinin denetimi altında biçimli girdiyi standart girdiden okur. İsteğe bağlı argümanlar sonuçlanan değerlerin alındığı yerlere göstericilerdir.
Dönen değer normalde başarılı atamaların sayısıdır. Herhangi bir eşleşme bulunmadan önce bir dosya sonu durumu saptanırsa, şablondaki tek karakterler ve boşluk karakterleri içerilerek WEOF ile döner.
int fscanf
(FILE       *akım,
 const char *şablon,
 …)
işlev
Bu işlev, girdinin standart girdi yerine akım akımından okunması dışında scanf gibidir.
int fwscanf
(FILE          *akım,
 const wchar_t *şablon,
 …)
işlev
Bu işlev, girdinin standart girdi yerine akım akımından okunması dışında wscanf gibidir.
int sscanf
(const char *s,
 const char *şablon,
 …)
işlev
Bu işlev, girdinin standart girdi yerine boş karakter sonlandırmalı s dizgesinden alınması dışında scanf gibidir. Dizge sonunun aşılması bir dosya sonu durumu olarak ele alınır.
Bu işlevin davranışı, birbirini kapsayan nesneler arasında kopyalama yapılırsa, örneğin, %s, %S veya %[ belirtecinin denetimi altında okunacak bir dizgeyi alacak argüman olarak s dizgesi verilmişse, tanımsızdır.
int swscanf
(const wchar_t *ws,
 const char    *şablon,
 …)
işlev
Bu işlev, girdinin standart girdi yerine boş karakter sonlandırmalı s dizgesinden alınması dışında wscanf gibidir. Dizge sonunun aşılması bir dosya sonu durumu olarak ele alınır.
Bu işlevin davranışı, birbirini kapsayan nesneler arasında kopyalama yapılırsa, örneğin, %s, %S veya %[ belirtecinin denetimi altında okunacak bir dizgeyi alacak argüman olarak ws dizgesi verilmişse, tanımsızdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Diğer Girdi Dönüşümleri Başlangıç Değişkin Girdi İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası