Girdi Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi
Önceki Biçimli Girdi Sonraki
Girdi Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi
Aşağıda tüm farklı dönüşümler özetlenmiştir:
%d
Seçmeli olarak onluk tabanda yazılmış bir işaretli tamsayı ile eşleşir. Bkz. Sayısal Girdi Dönüşümleri.
%i
Bir tamsayı sabit için C dilinde tanımlı herhangi bir biçimdeki bir işaretli tamsayı ile seçmeli olarak eşleşir. Bkz. Sayısal Girdi Dönüşümleri.
%o
Sekizlik tabanda yazılmış bir işaretli tamsayı ile eşleşir. Bkz. Sayısal Girdi Dönüşümleri.
%u
Onluk tabanda yazılmış bir işaretsiz tamsayı ile eşleşir. Bkz. Sayısal Girdi Dönüşümleri.
%x, %X
Onaltılık tabanda yazılmış bir işaretsiz tamsayı ile eşleşir. Bkz. Sayısal Girdi Dönüşümleri.
%e, %f, %g, %E, %G
Bir gerçek sayı ile eşleşir. Bkz. Sayısal Girdi Dönüşümleri.
%s
Boşluk içermeyen bir dizge ile eşleşir. Bkz. Dizgeler için Girdi Dönüşümleri. l tür değiştiricisinin varlığı dizgenin geniş karakterli ya da çok baytlı dizge olarak ele alınmasını sağlar. %s bir geniş karakter işlevinde kullanılmışsa dizge çoklu wcrtomb çağrılarıyla çok baytlı dizgeye dönüştürülür. Bu, tamponda, okunan her karakter için MB_CUR_MAX baytlık yer ayrılması gerektiği anlamına gelir. %ls bir çok baytlı işlevde kullanıldığında ise sonuç yazılımcının sağladığı tampona yazılmadan önce çoklu mbrtowc çağrılarıyla geniş karakterlere dönüştürülür.
%S
Unix standardı ile uyumluluk için %ls yerine kullanılmak üzere desteklenmiştir.
%[
Belirtilmiş bir kümeye ait olan karakterlerin bir dizgesi ile eşleşir. Bkz. Dizgeler için Girdi Dönüşümleri. l tür değiştiricisinin varlığı dizgenin geniş karakterli ya da çok baytlı dizge olarak ele alınmasını sağlar. %[ bir geniş karakter işlevinde kullanılmışsa dizge çoklu wcrtomb çağrılarıyla çok baytlı dizgeye dönüştürülür. Bu, tamponda, okunan her karakter için MB_CUR_MAX baytlık yer ayrılması gerektiği anlamına gelir. %l[ bir çok baytlı işlevde kullanıldığında ise sonuç yazılımcının sağladığı tampona yazılmadan önce çoklu mbrtowc çağrılarıyla geniş karakterlere dönüştürülür.
%c
Bir ya da daha fazla karakterden oluşan bir dizge ile eşleşir. Okunacak karakterlerin sayısı dönüşüm belirtiminde belirtilmiş olan en büyük karakter genişliğindedir. Bkz. Dizgeler için Girdi Dönüşümleri.
%c bir geniş yönlenimli akım işlevinde kullanılırsa okunan bir geniş karakter karşılığı olan çokbaytlı karaktere dönüştürüldükten sonra saklanır. Bu dönüşüm birden fazla karakter üretebilir, bundan dolayı tamponda her karakter için MB_CUR_MAX baytlık yer sağlanmalıdır. %lc bir çok baytlı işlevde kullanılırsa, bir çokbaytlı dizi (bayt değil) olarak ele alınır ve sonuç mbrtowc çağrılarıyla dönüştürülür.
%C
Unix standardı ile uyumluluk için %lc yerine kullanılmak üzere desteklenmiştir.
%p
printf için %p çıktı dönüşüm belirteci tarafından kullanılan biçimle aynı gerçekleme tanımlı biçimde bir gösterici değeri ile eşleşir. Bkz. Diğer Girdi Dönüşümleri.
%n
Bu belirteç herhangi bir karakter okumaz; çağrı tarafından o ana kadar okunan karakterlerin sayısını kaydeder. Bkz. Diğer Girdi Dönüşümleri.
%%
Girdi akımındaki bir % karakteri ile eşleşir. Karşılık olarak bir argüman belirtilmez. Bkz. Diğer Girdi Dönüşümleri.
Bir dönüşüm belirtiminin sözdizimi geçersizse, davranış tanımlanmamıştır. Yani bunu yapmamaya çalışın. Şablon dizgesinde belirtilenden daha az sayıda artbileşen argüman varsa ya da artbileşen argümanların türleri ile dönüşüm belirtimleri uyumsuzsa sonucun ne olacağı belli olmaz. Şablon dizgesinde belirtilenden daha çok sayıda artbileşen argüman varsa fazla argümanlar basitçe yoksayılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Girdi Dönüşüm Sözdizimi Başlangıç Sayısal Girdi Dönüşümleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası