XIII. Oylum - Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı

İçindekiler
1. Dosyaların Açılması ve Kapatılması  -  Dosya tanıtıcılarının açılması ve kapatılması.
2. Girdi ve Çıktı İlkelleri  -  Verinin okunması ve yazılması.
3. Dosya Konumu İlkeli  -  Bir tanıtıcının dosya konumunun belirtilmesi
4. Tanıtıcılar ve Akımlar  -  Tanıtıcılar ile akımların birbirine dönüştürülmesi.
5. Akımlarla Tanıtıcıları Karıştırmanın Tehlikeleri  -  Akımları ve tanıtıcıları birlikte kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız.
6. G/Ç'yı Hızlı Dağıtıp Toplama  -  Kesintili tamponlarda hızlı G/Ç.
7. Bellek Eşlemli G/Ç  -  Bellek benzeri dosyaların kullanımı.
8. Girdi ve Çıktının Beklenmesi  -  Çok sayıda dosya tanıtıcısı üzerinde gidi ve çıktı nasıl denetlenir.
9. G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması  -  Tüm G/Ç işlemlerinin tamamlandığını bilmek.
10. Eşzamansız G/Ç  -  G/Ç işlemlerinin birarada yapılması.
11. Dosyalar Üzerindeki Denetim İşlemleri  -  Dosya tanıtıcılardaki diğer işlemler.
12. Tanıtıcıların Çoğullanması  -  Dosya tanıtıcıları çoğullayan fcntl komutları.
13. Dosya Tanıtıcı Seçenekleri  -  Dosya tanıtıcılarla ilgili seçenekleri değiştiren fcntl komutları.
14. Dosya Durum Seçenekleri  -  Açık dosyalarla ilgili seçenekleri değiştiren fcntl komutları.
15. Dosya Kilitleri  -  Dosya kilitleme ile ilgili fcntl komutları.
16. Sinyallerle Sürülen Girdi  -  Girdi geldiğinde eşzamansız bir sinyalin alınması.
17. Soysal G/Ç Denetim İşlemleri
Bu oylumda dosya tanıtıcıları üzerinde düşük seviyeli girdi ve çıktı işlemlerini gerçekleştiren işlevlerden bahsedilecektir. Bu işlevler Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış bölümünde açıklanan daha yüksek seviyeli G/Ç işlemleri ile ilgili ilkeller ile akımlarda eşdeğeri olmayan düşük seviyeli denetim işlemlerini gerçekleştiren işlevlerdir.
Akım seviyesindeki G/Ç daha esnek ve daha kullanışlıdır; bununla birlikte, yazılımcılar gerektiğinde dosya tanıtıcı seviyesindeki işlevleri de kullanırlar. Bunların kullanım sebepleri genellikle şunlardır:
  • İkilik dosyaları büyük tomarlar halinde okumak için.
  • Dosyanın tamamını çözümlemek amacıyla core dosyasına okumak için.
  • Sadece dosya tanıtıcıları ile yapılabilen veri aktarımı işlemlerini gerçekleştirmek için. (Bir akıma karşılık olan tanıtıcıyı fileno kullanarak alabilirsiniz.)
  • Tanıtıcıları alt süreçlere aktarmak için. (Bir alt süreç bir akımı miras alamadığından bir tanıtıcıyı miras alıp onu kendi akımını oluşturmak için kullanır.)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Örnek Başlangıç Dosyaların Açılması ve Kapatılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası