Dosya Durum Seçenekleri
Önceki XIII. Oylum - Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı Sonraki
Dosya Durum Seçenekleri
İçindekiler
1. Dosya Erişim Kipleri  -  Tanıtıcı okuyabilir ya da yazabilir mi.
2. Açış Anı Seçenekleri  -  open ile ilgili ayrıntılar.
3. G/Ç İşlem Kipleri  -  G/Ç işlemlerini denetleyen özel kipler.
4. Dosya Durum Seçeneklerinin Saptanması  -  Dosya durum seçeneklerinin öğrenilmesi ve belirlenmesi.
Dosya durum seçenekleri bir açık dosyanın özniteliklerini belirlemekte kullanılır. Dosya Tanıtıcı Seçenekleri bölümünde açıklanan dosya tanıtıcı seçeneklerinin aksine, dosya durum seçenekleri tek bir dosya için çoğullanan dosya tanıtıcıları arasında paylaşılır. Dosya durum seçenekleri open işlevinin seçenekler argümanında belirtilir; bkz. Dosyaların Açılması ve Kapatılması.
Dosya durum seçenekleri, her biri ayrı bir bölümde üç kategori halinde incelenmiştir.
  • Dosya Erişim Kipleri bölümü dosya için izin verilen erişim türü ile ilgilidir: okuma, yazma, ikisi de. open ile belirtilebilir, fcntl ile öğrenilebilir ama değiştirilemezler.
  • Açış Anı Seçenekleri bölümü open işlevinin yaptıklarının denetimi ile ilgili ayrıntıları içerir. Bu seçenekler open çağrısından sonra saklanmaz.
  • G/Ç İşlem Kipleri bölümünde, read ve write işlevlerinin işlemlerini etkileyen seçenekler bulunur. open ile belirtilebilir, fcntl ile öğrenilebilir veya değiştirilebilirler.
Bu kısımdaki semboller fcntl.h başlık dosyasında tanımlıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya Tanıtıcı Seçenekleri Başlangıç Dosya Erişim Kipleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası