G/Ç İşlem Kipleri
Önceki Dosya Durum Seçenekleri Sonraki
G/Ç İşlem Kipleri
İşlem kipleri dosya tanıtıcının girdi ve çıktı işlemlerinde nasıl kullanılacağını belirler. Bu seçenekler open ile belirtilir, fcntl ile okunur ve değiştirilir.
int O_APPEND
makro
Bu bit dosyaya ekleme kipini etkin kılar. Bu bit varsa, tüm write işlemleri o anki dosya konumundan bağımsız olarak veriyi dosyanın sonuna ekleyecektir. Bu bir dosyaya ek yapmanın en güvenilir yoludur. Ekleme kipi, dosyaya yazan başka süreçlerin yaptıklarından etkilenmeksizin daima dosya sonuna veri eklemeyi garanti eder. Bu kipi kullanmadan kendiniz dosya konumunu dosya sonuna ayarlayıp yazmaya çalışırsanız, hemen öncesinde başka bir sürecin dosyaya yaptığı bir yazma işlemi sonucunda veriniz dosyanın sonuna değil dosyanın içinde bir yere yazılmış olabilir.
int O_NONBLOCK
makro
Bu bit dosya için beklememe kipini etkin kılar. Bu bit varsa, read işlemlerinde o an bir girdinin mevcut olmaması durumunda işlev veriyi beklemeksizin bir hata durumu ile döner. Benzer şekilde write işlemlerinde çıktı hemen yazılamıyorsa işlev beklemeksizin bir hata durumu ile döner.
O_NONBLOCK seçeneğinin hem G/Ç işlem kipi olarak hem de dosya ismi dönüşüm seçeneği olarak etkin olabileceğini unutmayın; bkz. Açış Anı Seçenekleri.
int O_NDELAY
makro
Bu, BSD ile uyumluluk adına bulunan O_NONBLOCK seçeneğinin atıl takma adıdır. POSIX.1 standardında tanımlanmamıştır.
int O_ASYNC
makro
Bu bit eşzamansız girdi kipini etkin kılar. Bu bit varsa, girdi olduğunda SIGIO sinyalleri üretilecektir. Bkz. Sinyallerle Sürülen Girdi.
Eşzamansız girdi kipi bir BSD özelliğidir.
int O_FSYNC
makro
Bu bit eşzamanlı yazma kipini etkin kılar. Bu bit varsa, write çağrısı veri diske yazılmadan dönmeyecektir. Eşzamanlı yazma kipi bir BSD özelliğidir.
int O_SYNC
makro
O_FSYNC ile aynıdır.
int O_NOATIME
makro
Bu bit varsa, read çağrısı dosyanın erişim zamanını güncellemeyecektir. Bu kip yedekleme uygulamalarınca kullanılır, böylece yedeklenen dosya işlem sırasında okunmuş sayılmaz. Bu kipi sadece dosyanın sahibi veya süper kullanıcı etkin kılabilir.
Bu kip bir GNU oluşumudur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Açış Anı Seçenekleri Başlangıç Dosya Durum Seçeneklerinin Saptanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası