Sinyallerle Sürülen Girdi
Önceki XIII. Oylum - Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı Sonraki
Sinyallerle Sürülen Girdi
Bir dosya tanıtıcıda O_ASYNC durum seçeneği etkinse, bu dosya tanıtıcı ile ilgili bir girdi ya da çıktı olasılığı varsa bir SIGIO sinyali gönderilir. Sinyali alacak süreç veya süreç grubu F_SETOWN komutu fcntl işlevinde kullanılarak seçilebilir. Dosya tanıtıcısı bir soket ise bu ayrıca, sokete bir banddışı veri geldiğinde alınan SIGURG sinyallerinin alıcılarını seçmekte de kullanılır. SIGURG sinyali select işlevinin bir "olağandışı durumu" raporladığı durumlarda gönderilir. Bkz. Girdi ve Çıktının Beklenmesi.)
Dosya tanıtıcı bir uçbirim aygıtı ile ilgiliyse SIGIO sinyalleri uçbirimin önalan süreç grubuna gönderilir. Bkz. İş Denetimi.
Bu kısımdaki semboller fcntl.h başlık dosyasında tanımlanmıştır.
int F_GETOWN
makro
Bu makro fcntl işlevinin komut argümanında kullanıldığında SIGIO sinyallerinin gönderildiği süreç veya süreç grubu ile ilgili bilgilerin alınmasını sağlar. (Bir uçbirim için bu bilgi, tcgetpgrp kullanılarak alınabilen önalan süreç grubunun kimliğidir. Bkz. Denetim Uçbirimine Erişim İşlevleri.)
Dönüş değeri bir süreç kimliği olarak yorumlanır; negatifse, dönüş değerinin mutlak değeri süreç grup kimliğidir.
Aşağıdaki errno hata durumu bu komut için tanımlanmıştır:
EBADF
dosyatanıtıcı argümanı geçersiz
int F_SETOWN
makro
Bu makro fcntl işlevinin komut argümanında kullanılarak SIGIO sinyallerinin gönderildiği süreç veya süreç grubunu belirtilebilir. Bu komut, fcntl işlevinde pid_t türünde üçüncü bir agüman kullanılmasını gerektirir:
fcntl (dosyatanıtıcı, F_SETOWN, pid)
pid argümanı bir süreç kimliği olmalıdır. Ayrıca mutlak değeri bir süreç grup kimliği olan negatif sayı da belirtilebilir.
Bu komutun fcntl işlevinden döndürdüğü değer bir hata oluşmuşsa -1'dir, aksi takdirde farklı bir değer döner. Aşağıdaki errno hata durumları bu komut için tanımlanmıştır:
EBADF
dosyatanıtıcı argümanı geçersiz.
ESRCH
pid'e karşılık bir süreç ya da süreç grubu yok.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya Kilitleri Başlangıç Soysal G/Ç Denetim İşlemleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası