XXVII. Oylum - İş Denetimi
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

İş Denetimi

İçindekiler
1. İş Denetimi Kavramları  -  İşler bir kabuk tarafından denetlenebilir.
2. İş Denetimi İsteğe Bağlıdır  -  POSIX sistemlerinin bazılarında iş denetimi desteği yoktur.
3. Bir Sürecin Denetim Uçbirimi  -  Bir süreç kendi denetim uçbirimini nasıl edinir.
4. Denetim Uçbirimine Erişim  -  Süreçler denetim uçbirimini nasıl paylaşır.
5. Öksüz Süreç Grubu  -  Kullanıcı oturumu kapattıktan sonra sahipsiz kalan süreçler.
6. Bir İş Denetim kabuğunun Gerçeklenmesi  -  İş denetimini gerçekleştirmek için bir kabuk ne yapmalıdır.
7. İş Denetimi İşlevleri  -  Süreç gruplarını denetleyen işlevler.
İş denetimi bir kullanıcıya tek bir sisteme giriş oturumu içinde çok sayıda süreç grubu (ya da ) arasında hareket imkanı veren bir protokoldür. İş denetimi oluşumları çoğu süreci işlerini özdevinmli olarak yapmaları için ayarlar ve bunun olması için bu yazılımların iş denetimi ile ilgili hiçbir şey yapmaları gerekmez. Dolayısıyla, eğer bir kabuk ya da bir oturum açma uygulaması yazmıyacaksanız bu oylumda bahsedilenleri yoksayabilirsiniz.
Bu oylumda bahsedilenleri daha iyi anlayabilmek için süreç oluşturma ve sinyal işleme ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
POSIX Evreleri Başlangıç İş Denetimi Kavramları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası