Denetim Uçbirimine Erişim
Önceki XXVII. Oylum - İş Denetimi Sonraki
Denetim Uçbirimine Erişim
Bir denetim uçbiriminin önalan işindeki süreçlerin uçbirime erişimi sınırlandırılmamıştır. Bu kısımda, artalandaki bir sürecin kendi denetim uçbirimine erişmeye çalıştığı zaman neler olduğu ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Artalandaki bir süreç kendi denetim uçbiriminden okumaya çalıştığı zaman, süreç grubuna çoğu kez bir SIGTTIN sinyali gönderilir. Bu normalde süreç grubundaki tüm süreçlerin durmasına sebep olur (sinyali yakalamıyorlarsa ve kendilerini durdurmamışlarsa). Ancak, eğer okuyan süreç bu sinyali yoksayıyor ya da engelliyorsa, read işlevi bir EIO hatasıyla başarısız olacaktır.
Benzer olarak, artalandaki bir süreç kendi denetim uçbirimine yazmaya çalıştığı zaman, öntanımlı davranış süreç grubuna bir SIGTTOU sinyali göndermektir. Ancak, bu davranış yerel kip seçeneklerinden TOSTOP biti tarafından değiştirilir (bkz. Yerel Kipler). Bu bit etkin değilse (öntanımlı böyledir), denetim uçbirimine yazma işlemine bir sinyal gönderilmeksizin daima izin verilir. Yazmaya ayrıca, yazan süreç tarafından SIGTTOU sinyali yoksayılıyor ya da engelleniyorsa da izin verilir.
Diğer uçbirim işlemlerinden çoğu birer okuma ya da yazma işlemi olarak ele alınır. (Her işlemin açıklamasında hangisi olduğu belirtilmiştir).
İlkel read ve write işlevleri hakkında daha fazla bilgi için Girdi ve Çıktı İlkelleri bölümüne bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Sürecin Denetim Uçbirimi Başlangıç Öksüz Süreç Grubu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası