Yerel Kipler
Önceki Uçbirim Kipleri Sonraki
Yerel Kipler
Bu bölümde struct termios yapısının c_lflag üyesindeki seçeneklerden bahsedilecektir. Bu seçenekler genelde Girdi Kipleri bölümünde bahsedilen girdi kipleri seçeneklerinden yansılama, sinyaller, kurallı ve kuralsız girdi seçimi gibi girdi işlemenin daha yüksek seviyeli işlemlerini denetler.
c_lflag bir tamsayıdır ve bu seçenekleri &, | ve ^ işleçleri ile değiştirebilirsiniz. c_lflag üyesinin değerini toptan değiştirmeyi denemeyin; ilgisiz seçeneklere dokunmadan sadece sizi ilgilendiren seçenekleri değiştirin (bkz. Uçbirim Kiplerinin Doğru Dürüst Belirtilmesi).
tcflag_t ICANON
makro
Bu bit varsa, kurallı girdi işleme kipi etkin olur. Aksi takdirde, girdi kuralsız kipte işlenir. Bkz. İki Girdi Tarzı: Kurallı veya Kuralsız.
tcflag_t ECHO
makro
Bu bit varsa, girdi karakterlerinin uçbirime yansılanması etkin olur.
tcflag_t ECHOE
makro
Bu bit varsa, yansılama sırasında girdi ekrandaki son satırın son karakteri ERASE karakteri tarafından silinmiş olarak gösterilir. Aksi takdirde silinen karakter yansılanıp silinerek ne yapılmış olduğu gösterilir (girdinin gösterildiği uçbirimlerde yararlıdır).
Bu bit sadece gösterim sırasındaki davranışı denetler; ERASE karakterinin davranışını ve girdinin silinmesini, tamamen ilgisiz olan ECHOE'nin ne olduğuna bakılmaksızın, ICANON biti denetler.
tcflag_t ECHOPRT
makro
Bu bit ECHOE gibidir, ERASE karakteri mekanik bir uçbirimdekine benzer bir yolla gösterilir. ERASE karakterini tuşladığınızda silinen ilk karakterin öncesine bir \ karakteri basılır. Tekrar ERASE karakterini tuşlarsanız sonraki karakter silinir. Bunun ardından bir normal karakteri tuşlarsanız karakter basılmadan önce bir / karakteri basılır.
Bu bir BSD oluşumudur ve sadece BSD sistemleri ile GNU sisteminde vardır.
tcflag_t ECHOK
makro
Bu bit, KILL karakteri normal olarak yansılandıktan sonra yeni satıra geçilmesini sağlayarak, KILL karakterinin özel bir gösterimini etkinleştirir. ECHOKE (aşağıda) davranışı bundan daha hoş görünür.
Bu bit yoksa, KILL karakteri yokmuşçasına yansılanır. Kullanıcı sadece KILL karakterinin önceki girdiyi sildiğini hatırlayacak, ekranda bunun belirtisini göstermeyecektir.
Bu bit sadece ekrandaki davranışı denetler; KILL karakterinin tanınması ve girdinin silinmesi sadece ICANON bitinin varlığına bağlıdır, ECHOK bu bakımdan etkili değildir.
tcflag_t ECHOKE
makro
Bu bit ECHOK bitine benzer. Ekrandan satırın tamamının kesilerek silinmesi ile kendini gösteren KILL karakterinin özel bir gösterimini etkinleştirir. Bu bir BSD oluşumudur ve sadece BSD sistemleri ile GNU sisteminde vardır.
tcflag_t ECHONL
makro
Bu bit ve ICANON biti varsa, satırsonu ('\n') karakteri ECHO biti yoksa bile yansılanır.
tcflag_t ECHOCTL
makro
Bu bit ve ECHO biti varsa, denetim karakterlerine karşı düşen karakterler ^ ile öncelenerek yansılanır. Örneğin ctrl+A, ^A olarak yansılanır. Uçbirimde denetim karakterlerinin istenmeyen etkiler oluşturmaması için kimi zaman etkileşimli girdi kipinde tercih edilir.
Bu bir BSD oluşumudur ve sadece BSD sistemleri ile GNU sisteminde vardır.
tcflag_t ISIG
makro
Bu bit INTR, QUIT ve SUSP karakterlerinin tanınması ile ilgilidir. Bu karakterlerle ilgili işlevler sadece bu bitin varlığında ilgili işlemleri yaparlar. Girdi kipinin kurallı veya kuralsız olması bu karakterlerin yorumlanışını etkilemez.
Bu karakterlerin tanınmasını iptal ederken dikkatli olmalısınız. Yoksa uygulamalar kullanıcılar tarafından kolayca durdurulamazlar. Bu biti kaldırırsanız, yazılımınızda bu karakterlerin gönderdiği sinyalleri gönderecek ya da çıkmayı sağlayacak bir arayüz oluşturmanız gerekir. Bkz. Sinyal Gönderen Karakterler.
tcflag_t IEXTEN
makro
POSIX.1, IEXTEN'i gerçekleme ile tanımlanmış manada verir, dolayısıyla bu bitin tüm sistemlerde böyle yorumlanacağından emin olamazsınız.
BSD sistemlerinde ve GNU sisteminde bu bit LNEXT ve DISCARD karakterlerini etkinleştirir. Bkz. Diğer Özel Karakterler.
tcflag_t NOFLSH
makro
Normalde, INTR, QUIT ve SUSP karakterleri uçbirimin girdi ve çıktı kuyruklarının temizlenmesine sebep olur. Bu bit varsa, kuyruklar temizlenmez.
tcflag_t TOSTOP
makro
Bu bit varsa ve sistem iş denetimini destekliyorsa, SIGTTOU sinyalleri uçbirime yazmaya çalışan artalan süreçleri tarafından üretilir. Bkz. Denetim Uçbirimine Erişim.
Aşağıdaki bitler birer BSD oluşumudur ve bunlar sadece BSD sistemleri ile GNU sisteminde vardır.
tcflag_t ALTWERASE
makro
Bu bit WERASE karakterinin silme işlemini nasıl yapacağını belirler. WERASE karakteri bir sözcüğü başlangıcına kadar geriye doğru siler. Burada sorun bu başlangıcın nasıl belirleneceğidir.
Bu bit yoksa, sözcüğün başlangıcı bir boşluk karakterinden sonra gelen ilk boşluk olmayan karakterdir. Bu bit varsa, sözcüğün başlangıcı, varsa bir alfanümerik karakter, yoksa hemen ardından bir karakter gelen bir alt çizgi karakteridir.
WERASE karakteri ile ilgili daha fazla bilgi için Girdi Düzenleme Karakterleri bölümüne bakınız.
tcflag_t FLUSHO
makro
Bu bit DISCARD karakteri tuşlandığında konum değiştirir. Bu bit birlenirken tüm çıktı iptal edilir. Bkz. Diğer Özel Karakterler.
tcflag_t NOKERNINFO
makro
Bu bitin varlığ STATUS karakterinin işlenmesini iptal eder. Bkz. Diğer Özel Karakterler.
tcflag_t PENDIN
makro
Bu bit varsa, yeniden basılacak bir girdi satırı var demektir. REPRINT karakterinin tuşlanması bu bitin birlenmesine ve yeniden basma işinin bitimine kadar bir olarak kalmasına sebep olur. Bkz. Girdi Düzenleme Karakterleri.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Denetim Kipleri Başlangıç Hat Hızı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası