Uçbirim Kipleri
Önceki XVII. Oylum - Düşük Seviyeli Uçbirim Arayüzü Sonraki
Uçbirim Kipleri
İçindekiler
1. Uçbirim Kipi Veri Türleri  -  struct termios ve ilgili diğer veri türleri.
2. Uçbirim Kipi İşlevleri  -  Uçbirim özniteliklerini okumak ve ayarlamak için kullanılan işlevler.
3. Uçbirim Kiplerinin Doğru Dürüst Belirtilmesi  -  Uçbirim özniteliklerinin olması gerektiği gibi ayarlanması.
4. Girdi Kipleri  -  Düşük seviyeli girdi alımını denetleyen seçenekler.
5. Çıktı Kipleri  -  Düşük seviyeli çıktılamayı denetleyen seçenekler.
6. Denetim Kipleri  -  Seri port davranışını denetleyen seçenekler.
7. Yerel Kipler  -  Yüksek seviyeli girdi işlemeyi denetleyen seçenekler.
8. Hat Hızı  -  Uçbirim hızı nasıl belirtilir ve saptanır.
9. Özel Karakterler  -  Özel etkileri olan karakterler ve değiştirilmeleri.
9.1. Girdi Düzenleme Karakterleri  -  Satırları sonlandırma, metinleri silme ve benzeri düzenleme işlemleri ile ilgili özel karakterler.
9.2. Sinyal Gönderen Karakterler  -  Sinyallerin gönderilmesine sebep olan özel karakterler.
9.3. Akış Denetimi için Özel Karakterler  -  Çıktıyı bekleten veya sürdüren özel karakterler.
9.4. Diğer Özel Karakterler  -  BSD sistemlerindeki diğer özel karakterler: çıktılama ve yazdırmayı iptal edebilirler.
10. Kuralsız Girdi  -  Girdi için ne kadar bekleneceğinin denetlenmesi.
Bu kısımda girdi ve çıktının denetiminde kullanılan çeşitli uçbirim öznitelikleri açıklanmıştır. Bu kısımdaki işlevler, veri yapıları ve sembolik sabitler termios.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Uçbirim öznitelikleri ile dosya özniteliklerini birbirine karıştırmayın. Bir uçbirimle ilişkilendirilmiş bir aygıt özel dosyası Dosya Öznitelikleri bölümünde anlatılan dosya özniteliklerine sahiptir ve bunlar uçbirim aygıtının bu bölümde bahsedilecek öznitelikleri ile ilgili değildir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İki Girdi Tarzı: Kurallı veya Kuralsız Başlangıç Uçbirim Kipi Veri Türleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası