Çıktı Kipleri
Önceki Uçbirim Kipleri Sonraki
Çıktı Kipleri
Bu bölümde çıktı karakterlerinin nasıl dönüştürüleceği ve gösterilirken nasıl biçimleneceği ile ilgili seçenekler ve alanlar açıklanmıştır. Bunların tamamı struct termios yapısının c_oflag üyesindeki değerin içinde yer alır.
Üye bir tamsayıdır ve bu seçenekleri &, | ve ^ işleçleri ile değiştirebilirsiniz. c_oflag üyesinin değerini toptan değiştirmeyi denemeyin; ilgisiz seçeneklere dokunmadan sadece sizi ilgilendiren seçenekleri değiştirin (bkz. Uçbirim Kiplerinin Doğru Dürüst Belirtilmesi).
tcflag_t OPOST
makro
Bu bit varsa, çıktı verisi ilgili uçbirim aygıtında gösterimek üzere bir takım yollarla işlenir. Bu işlem genellikle satırsonu ve satırbaşı karakterlerinin satırsonu ('\n') karakteri ile değiştirilmesi şeklinde olur.
Bu bit yoksa, karakterler oldukları gibi aktarılırlar.
Aşağıdaki üç bit birer BSD oluşumudur ve sadece BSD sistemleri ile GNU sisteminde vardır. Bunlar sadece OPOST bitinin varlığında anlamlıdır.
tcflag_t ONLCR
makro
Bu bit varsa, satırsonu karakterlerinin önüne birer satırbaşı karakteri yerleştirilir.
tcflag_t OXTABS
makro
Bu bit varsa, sekme karakterleri sekizlik sütunlar oluşturacak biçimde boşluk karakteri ile değiştirilir.
tcflag_t ONOEOT
makro
Bu bit varsa, çıktıdaki C-d karakterleri iptal edilir. Bu karakterler çoğu çevirmeli ağ uçbiriminde hattın kesilmesine yol açar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Girdi Kipleri Başlangıç Denetim Kipleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası