XVII. Oylum - Düşük Seviyeli Uçbirim Arayüzü
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Düşük Seviyeli Uçbirim Arayüzü

İçindekiler
1. Uçbirimlerin Tanımlanması  -  Bir dosyanın bir uçbirim olup olmadığının ve isminin saptanması.
2. G/Ç Kuyrukları  -  Akış denetimi ve uçbirim girdi kuyruğu hakkında.
3. İki Girdi Tarzı: Kurallı veya Kuralsız  -  İki temel girdi işleme tarzı.
4. Uçbirim Kipleri  -  Uçbirimlerde G/Ç ile ilgili seçeneklere (yansılama, sinyaller, metin düzenleme) nasıl erişilir ve değiştirilir.
5. BSD Uçbirim Kipleri  -  BSD uyumlu uçbirim kipleri ile ilgili ayarlar
6. Hat Denetim İşlevleri  -  Geçici kesme gönderme, uçbirim tamponunu temizleme, v.s.
7. Kuralsız Kip Örneği  -  Uçbirimden tek bir karakter nasıl okunur.
8. Uçbirimsiler  -  Bir uçbirimsi nasıl açılır.
Bu oylumda açıklanan işlevler uçbirim aygıtlarına özeldir. Bu işlevleri kullanarak girdilerin yansılanmasını engelleyebilir, hat hızı ve akış denetimi gibi seri hat karakteristiklerini değiştirebilir, dosyasonu karakteri olarak kullanılacak karakteri, komut satırı düzenlemeyi, sinyal gönderimini, v.s. değiştirebilirsiniz.
Bu oylumdaki işlevlerin çoğu dosya tanıtıcılarla çalışır. Dosya tanıtıcıların ne olduğu ve bir dosya tanıtıcısının bir uçbirim olarak nasıl açıldığı gibi konuları Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı bölümünde bulabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ağ İsimleri Veritabanı Başlangıç Uçbirimlerin Tanımlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası