G/Ç Kuyrukları
Önceki XVII. Oylum - Düşük Seviyeli Uçbirim Arayüzü Sonraki
G/Ç Kuyrukları
Bu kısımdaki işlevler bir uçbirim aygıtının girdi ve çıktı kuyrukları ile ilgilidir. Bu kuyruklar, G/Ç akımlarına göre gerçeklenmiş tamponlamadan bağımsız olarak çekirdek içindeki bir tamponlama şeklinde gerçeklenmiştir.
Uçbirim girdi kuyruğu çoğunlukla kullandığı tamponun ismiyle sürekli yazma (typeahead) tamponu olarak da anılır. Bir uçbirim tarafından alınmış ancak henüz bir süreç tarafından okunmamış karakterleri içerir.
Girdi kuyruğunun uzunluğunu MAX_INPUT ve _POSIX_MAX_INPUT parametreleri belirler; bkz. Dosya Sistemi Kapasite Sınırları. Kuyruk uzunluğunun en azından MAX_INPUT karakterlik olacağını düşünebilirsiniz, ancak kuyruk daha büyük olabilir ve hatta uzunluğu özdevimli olarak değişebilir. Eğer IXOFF girdi kipi biti (bkz. Girdi Kipleri) atanarak akış denetimi etkinleştirilmişse, kuyruğu taşmadan korumak gerektiğinde uçbirim sürücüsü uçbirime STOP ve START karakterlerini aktarır. Aksi takdirde, girdi uçbirimin kabul edebildiğinden hızlı gelirse bir kısım girdi kaybolabilir. Kurallı kipte, bir satırsonu karakteri alınıncaya kadar girdi kuyrukta kalır, dolayısıyla çok uzun bir satır yazdığınızda uçbirim girdi kuyruğu dolabilir. Bakınız: İki Girdi Tarzı: Kurallı veya Kuralsız.
Uçbirim çıktı kuyruğu girdi kuyruğu gibidir, ancak çıktı içindir. Süreçler tarafından yazılmış fakat henüz uçbirime aktarılmamış karakterleri içerir. Eğer IXON girdi kipi biti (bkz. Girdi Kipleri) atanarak akış denetimi etkinleştirilmişse, uçbirim sürücüsü, çıktı aktarımını durdurmak ve yeniden başlatmak için uçbirim tarafından gönderilen STOP ve START karakterlerine uymaya çalışır.
Temizleme uçbirim girdi kuyruğundaki alınmış ancak henüz okunmamış karakterlerin iptal edilmesi anlamına gelir. Benzer olarak, uçbirim çıktı kuyruğuna yazılmış ancak henüz aktarılmamış karakterlerin iptal edilmesi anlamına da gelir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Uçbirimlerin Tanımlanması Başlangıç İki Girdi Tarzı: Kurallı veya Kuralsız
Bir Linux Kitaplığı Sayfası