Uçbirim Kipi Veri Türleri
Önceki Uçbirim Kipleri Sonraki
Uçbirim Kipi Veri Türleri
Bir uçbirimin özniteliklerinin tamamı struct termios türünde bir yapı içinde saklanır. Bu yapı, öznitelikleri okumak ve değiştirmek için tcgetattr ve tcsetattr işlevleri ile kullanılır.
struct termios
veri türü
Bir uçbirimin G/Ç özniteliklerinin kaydedildiği yapıdır. Yapı en azından şu üyeleri içermelidir:
tcflag_t c_iflag
Girdi kipleri ile ilgili seçenekleri belirleyen bit maskesi; bkz. Girdi Kipleri.
tcflag_t c_oflag
Çıktı kipleri ile ilgili seçenekleri belirleyen bit maskesi; bkz. Çıktı Kipleri.
tcflag_t c_cflag
Denetim kipleri ile ilgili seçenekleri belirleyen bit maskesi; bkz. Denetim Kipleri.
tcflag_t c_lflag
Yerel kipler ile ilgili seçenekleri belirleyen bit maskesi; bkz. Yerel Kipler.
cc_t c_cc[NCCS]
Çeşitli denetim işlevleri ile ilişkili karakterlerin belirtildiği bir dizi; bkz. Özel Karakterler.
struct termios yapısı, ayrıca gidi ve çıktı iletim hızlarını kodlayan üyeler de içerir, fakat gösterim belirlenmemiştir. Hız değerlerinin nasıl öğrenileceği ve belirtileceği Hat Hızı bölümünde açıklanmıştır.
struct termios yapısının üyeleri bundan sonraki bölümlerde ayrı ayrı ele alınıp açıklanacaktır.
tcflag_t
veri türü
Çeşitli uçbirim seçenekleri ile ilgili bit maskeleri için kullanılan bir işaretsiz tamsayı türüdür.
cc_t
veri türü
Çeşitli uçbirim denetim işlevleri ile ilgili karakterler için kullanılan bir işaretsiz tamsayı türüdür.
int NCCS
makro
c_cc dizisinin eleman sayısını belirleyen makro.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Uçbirim Kipleri Başlangıç Uçbirim Kipi İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası