POSIX Evreleri
Önceki XXVI. Oylum - Süreçler Sonraki
POSIX Evreleri
İçindekiler
1. Basit Evre İşlemleri  -  Evrelerin oluşturulması, sonlandırılması ve beklenmesi.
2. Evre Öznitelikleri  -  Evre zamanlama ayarı.
3. İptaletme  -  Evre bitmeden durdurmak.
4. Temizlik İşleyicileri  -  Bir evre iptal edildiğinde kaynakların serbest bırakılması.
5. Muteksler  -  Evreleri eşzamanlamanın tek yolu.
6. Koşul Değişkenleri  -  Başka bir yol.
7. POSIX Semaforları  -  Ve bir üçüncü yol.
8. Evreye Özgü Veri  -  Farklı evrelerde farklı değerlerle değişkenler.
9. Evreler ve Sinyal İşleme  -  İkisini karıştırmaktan neden kaçınmalısınız ve ihtiyacınız olduğunda nasıl kaçınırsınız.
10. Evreler ve Çatallaşmak  -  Evrelerle fork işlevi arasındaki etkileşim.
11. Akımlar ve Çatallaşma  -  fork ile standart G/Ç akımları arasındaki etkileşim.
12. Çeşitli Evre İşlevleri  -  Bir dizi yardımcı yordam.
Bu bölümde pthreads (POSIX evreleri) kütüphanesi anlatılmaktadır. Bu kütüphane çok-evreli programlar için destek işlevleri sağlamaktadır: evre ilkelleri, eşzamanlama nesneleri, vb. Aynı zamanda POSIX 1003.1b semaforlarını (System V semaforlarıyla karıştırılmamalıdır) gerçekler.
Evre işlemleri (pthread_*) errno kullanmazlar. Bunun yerine hata kodunu doğrudan döndürürler. Semafor işlemleri ise errno kullanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Süreç Oluşturma Örneği Başlangıç Basit Evre İşlemleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası