XXVI. Oylum - Süreçler
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Süreçler

İçindekiler
1. Bir Komutun Çalıştırması  -  Başka bir yazılımı çalıştırmanın kolay yolu.
2. Süreç Oluşturma Kavramları  -  Zor yoldan yapılışına genel bakış.
3. Süreç Kimliği  -  Bir sürecin süreç kimliği nasıl elde edilir.
4. Bir Sürecin Oluşturulması  -  Bir alt süreç nasıl çatallanır.
5. Bir Dosyanın Çalıştırılması  -  Bir süreç başka bir yazılımı nasıl çalıştırır.
6. Süreç Tamamlama  -  Bir alt sürecin tamamlandığını nasıl söyleriz.
7. Süreç Tamamlanma Durumu  -  Alt süreçten dönen durum değeri nasıl yorumlanır.
8. BSD Süreç Bekleme İşlevleri  -  Geriye dönük uyumluluk için bazı işlevler.
9. Süreç Oluşturma Örneği  -  Tam Örnek.
10. POSIX Evreleri
Süreçler sistem kaynaklarının ayrılmasını sağlayan temel birimlerdir. Her süreç kendi adres alanına ve (genellikle) bir kontrol evresine sahiptir. Bir süreç bir yazılımı çalıştırır; aynı yazılımı çalıştıran farklı süreçleriniz olabilir, fakat her süreç kendi adres alanında yazılımın kendi kopyasına sahiptir ve bunu diğer kopyalardan bağımsız olarak çalıştırır.
Süreçler hiyerarşik olarak düzenlenmiştir. Her süreç, kendisini yaratan bir üst süreçe sahiptir. Üst bir süreç tarafından yaratılan süreçler alt süreçler olarak anılırlar. Bir alt süreç bir çok özelliğini üst sürecinden alır.
Bu kısım bir yazılımın alt süreçleri nasıl yaratabileceğini, sonlandırabileceğini ve kontrol edebileceğini anlatır. Aslında, üç farklı işlem içerilmiştir: yeni bir alt sürecin oluşturulması, yeni sürecin bir yazılımı çalıştırmasına neden olmak ve alt sürecin tamamlanmasını ana yazılımla eşgüdümlemek.
system işlevi başka bir yazılımın çalıştırılması için basit, taşınabilir bir mekanizma sunmaktadır; üç adımı da özdevinimli olarak yapar. Bunun yapılışı ile ilgili ayrıntılar üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak istiyorsanız, temel işlevleri kullanarak her adımı tek tek gerçekleştirebilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Argp Örnekleri Başlangıç Bir Komutun Çalıştırması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası