BSD Süreç Bekleme İşlevleri
Önceki XXVI. Oylum - Süreçler Sonraki
BSD Süreç Bekleme İşlevleri
GNU kütüphanesi aynı zamanda BSD Unix ile uyumluluk sağlayan bu oluşumları da sağlamaktadır. BSD, durum değerlerini göstermek için int yerine union wait veri türünü kullanmaktadır. İki gösterim bir birinin yerine kullanılabilir; aynı bit kalıplarını açıklamaktadırlar. GNU C Kütüphanesi WEXITSTATUS gibi makrolar tanımlar, böylece her iki türdeki projelerde de çalışır, ayrıca wait işlevi kendisinin durum-gstr argümanına her iki türde gösterici kabul etmek için tanımlanmıştır.
Bu işlevler sys/wait.hiçinde tanımlıdır.
union wait
veri türü
Bu veri türü yazılım sonlandırma durum değerini gösterir. Aşağıdaki üyelere sahiptir:
int w_termsig
Bu üyenin değeri WTERMSIG makrosunun değeriyle aynıdır.
int w_coredump
Bu üyenin değeri WCOREDUMP makrosunun değeriyle aynıdır.
int w_retcode
Bu üyenin değeri WEXITSTATUS makrosunun değeriyle aynıdır.
int w_stopsig
Bu üyenin değeri WSTOPSIG makrosunun değeriyle aynıdır.
Bu üyelere doğrudan erişmektense, eşdeğer makrolarını kullanmalısınız.
wait3 işlevi daha esnek olan wait4 işlevinin atasıdır. wait3 artık atıldır.
pid_t wait3
(union wait    *durum-gstr,
 int            seçenekler,
 struct rusage *kullanım)
işlev
Eğer kullanım bir boş gösterici ise, wait3 işlevi waitpid (-1, durum-gstr, seçenekler) işlevinin eşdeğeridir.
Eğer kullanım boş gösterici değilse, wait3 alt sürecin kullanım şekillerini *kullanım içinde saklar (eğer alt süreç sonlandıysa; durduysa değil). Özkaynak Kullanımı.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Süreç Tamamlanma Durumu Başlangıç Süreç Oluşturma Örneği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası