Süreç Tamamlanma Durumu
Önceki XXVI. Oylum - Süreçler Sonraki
Süreç Tamamlanma Durumu
Eğer alt sürecin çıkış durum değeri sıfırsa, o zaman waitpid veya wait ile bildirilen durum değeri de sıfırdır. Aşağıdaki makroları kullanarak dönen durum değerlerinde kodlanmış diğer türlerdeki bilgileri sınayabilirsiniz. Bu makrolar sys/wait.h başlık dosyası içinde tanımlıdır.
int WIFEXITED
(int durum)
makro
Bu makro alt süreç normal olarak exit veya _exit ile sonlandırıldıysa sıfırdan farklı bir değer döndürür.
int WEXITSTATUS
(int durum)
makro
Eğer WIFEXITED durum için doğruysa, bu makro, alt süreçten çıkış değerinin düşük-sıralı 8 bitini döndürür.
int WIFSIGNALED
(int durum)
makro
Bu makro alt süreç işlenemeyen bir sinyal aldıysa ve sonlandıysa sıfırdan farklı bir değer döndürür. Bkz. Sinyal İşleme.
int WTERMSIG
(int durum)
makro
Eğer WIFSIGNALED durum için doğruysa, bu makro alt süreci sonlandıran sinyalin sinyal numarasını döndürür.
int WCOREDUMP
(int durum)
makro
Bu makro alt süreç sonlandıysa ve bir çekirdek dökümü ürettiyse sıfırdan farklı bir değer döndürür.
int WIFSTOPPED
(int durum)
makro
Bu makro alt süreç durduysa sıfırdan farklı bir değer döndürür.
int WSTOPSIG
(int durum)
makro
Eğer WIFSTOPPED durum için doğruysa, bu makro alt sürecin durmasına neden olan sinyalin sinyal numarasını döndürür.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Süreç Tamamlama Başlangıç BSD Süreç Bekleme İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası