XXIV. Oylum - Sinyal İşleme
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Sinyal İşleme

İçindekiler
1. Sinyallerle İlgili Temel Kavramlar  -  Sinyallerle ilgili oluşumlara genel bir bakış.
2. Standart Sinyaller  -  İsimleri ve eylemleri standartlaştırılmış sinyaller.
3. Sinyal Eylemlerinin Belirtilmesi  -  Bir sinyal alındığında neler yapılacağı nasıl belirtilir.
4. Sinyal Yakalayıcıların Tanımlanması  -  Sinyalle tetiklenen bir işlev nasıl yazılır.
5. Sinyallerle Kesilen İlkeller  -  open, read, write ve benzeri işlevleri kesintiye uğratan sinyal eylemciler.
6. Sinyallerin Üretilmesi  -  Bir sinyal bir sürece nasıl gönderilir.
7. Sinyallerin Engellenmesi  -  Sistemin sinyalleri geçici olarak engellemesinin sağlanması.
8. Sinyalin Beklenmesi  -  Bir sinyal gelene kadar sürecin bekletilmesi.
9. Sinyal Yığıtı  -  Ayrı bir sinyal yığıtı kullanmak
10. BSD Usulü Sinyal İşleme  -  BSD ile geriye uyumluluk için varolan işlevler.
Bir sinyal bir sürece gönderilen bir yazılım kesmesidir. İşletim sistemi, sinyalleri, çalışan bir yazılıma olağandışı durumları raporlamakta kullanır. Bazı sinyaller geçersiz bellek adreslerine erişim gibi durumlarda hata raporlamakta, bazıları da bir telefon hattının kapanması gibi rasgele olayları raporlamakta kullanılır.
GNU C kütüphanesi her biri başka bir çeşit olaya karşılık olmak üzere çeşitli sinyal türleri tanımlar. Bazı olaylar, bir yazılımı çalışmasını imkansız kılabilir, bu tür olayları raporlayan sinyallar yazılımın çalışmasını durdurmasına sebep olur. Diğer sinyal çeşitleri zararsız olayları raporlar ve bunlar öntanımlı olarak yoksayılır.
Bir olayın sinyallere sebep olacağını umuyorsanız, sinyalle tetiklenen bir işlev tanımlayıp, işletim sistemine böyle sinyaller geldiğinde bu işlevi çalıştırmasını belirtebilirsiniz.
Son olarak, bir süreç başka bir sürece sinyal gönderebilir; bu bir sürecin kendi alt sürecini durdurması gerektiğinde ya da birbiriyle haberleşerek eşzamanlı çalışması gereken süreçler arasında kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
SVID Bağlam Denetimi Örneği Başlangıç Sinyallerle İlgili Temel Kavramlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası