BSD Usulü Sinyal İşleme
Önceki XXIV. Oylum - Sinyal İşleme Sonraki
BSD Usulü Sinyal İşleme
İçindekiler
1. BSD Eylemciler  -  Bir eylemciyi kuran BSD oluşumları.
2. BSD'de Sinyal Engelleme  -  Sinyalleri engellemekte kullanılan BSD işlevleri
Bu bölümde sinyal işleme işlevlerinin BSD Unix'de gerçeklenmiş benzerleri açıklanmıştır. Bu oluşumlar zamanı için ileri düzeydeydiler; günümüzde ise tamamen atıl olmuşlardır ve sadece BSD Unix uyumluluğu için kütüphaneye konmuşlardır.
BSD ve POSIX sinyal işleme oluşumları arasında bir çok benzerlik vardır, çünkü POSIX oluşumları tasarlanırken BSD oluşumlarından ilham alınmıştır. İsim karışıklıklarından kaçınmak için isimlerinin farklılaştırılmalarının yanında aralarınta iki temel fark bulunur:
  • BSD Unix sinyal maskeleri, birer sigset_t nesnesi olarak değil birer int bit maskesi olarak tasarlanmıştır.
  • Kesme alan ilkellerin başarısız mı kabul edileceği yoksa işlemlerine kaldıkları yerden devam mı edeceklerini belirten öntanımlama BSD oluşumlarında farklıdır. POSIX oluşumları aksi belirtilmedikçe ilkellerin başarısız olacaklarını, BSD oluşumları ise aksi belirtilmedikçe bu ilkellerin işlemlerine kaldıkları yerden devam edecekleri kabulüne dayanır. Bkz. Sinyallerle Kesilen İlkeller.
BSD oluşumları signal.h dosyasında bildirilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sinyal Yığıtı Başlangıç BSD Eylemciler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası