BSD Eylemciler
Önceki BSD Usulü Sinyal İşleme Sonraki
BSD Eylemciler
struct sigvec
veri türü
Bu veri türü struct sigaction yapısının BSD eşdeğeridir. (Bkz. Gelişmiş Sinyal İşleme); sigvec işlevine sinyal eylemlerini belirtmek için kullanılır. Üyeleri şunlardır:
sighandler_t sv_handler
Eylemci işlevdir.
int sv_mask
Eylemci çalışırken engellenecek sinyallerden oluşan maske.
int sv_flags
Sinyalin davranışını etkileyen seçeneklerden oluşan maske. Bu alana ayrıca sv_onstack ile de erişebilirsiniz.
Bu sembolik sabitler bir sigvec yapısının sv_flags alanının değerleri olarak kullanılabilirler. Bu alan bir bit maskesi olduğundan bu değerleri bit bit veyalayarak birarada belirtebilirsiniz.
int SV_ONSTACK
makro
Bu bit, sigvec yapısının sv_flags alanında etkinse, sinyal alındığında sinyal yığıtı kullanılır.
int SV_INTERRUPT
veri türü
Bu bit, sigvec yapısının sv_flags alanında etkinse, sistem çağrılarını kesmeye uğratan sinyaller alındığında, sinyal eylemci işini bitirdiğinde bu çağrılar yeniden yapılmaz; bunun yerine sistem çağrıları EINTR hata durumu ile döner. Bkz. Sinyallerle Kesilen İlkeller.
int SV_RESETHAND
veri türü
Bu bit, sigvec yapısının sv_flags alanında etkinse, sinyal alındığında sinyalin eylemi SIG_DFL yapılır.
int sigvec
(int         sinyalnum,
 const struct sigvec *eylem,
 struct sigvec    *eski_eylem)
işlev
sigaction işlevinin eşdeğeridir (Bkz. Gelişmiş Sinyal İşleme); sinyalnum sinyali için eylem eylemini kurar. Önceki eylem eski_eylem argümanında döner.
int siginterrupt
(int sinyalnum,
 int seçenek)
işlev
sinyalnum sinyali arafından kesintiye uğrayan ilkellerin hangi yaklaşımı kullanacağını belirtmekte kullanılır. seçenek yanlışsa, sinyalnum sinyali ilkelleri yeniden başlatır; doğruysa, ilkeller EINTR hata kodu ile başarısız olur Bkz. Sinyallerle Kesilen İlkeller.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
BSD Usulü Sinyal İşleme Başlangıç BSD'de Sinyal Engelleme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası