BSD'de Sinyal Engelleme
Önceki BSD Usulü Sinyal İşleme Sonraki
BSD'de Sinyal Engelleme
int sigmask
(int sinyalnum)
işlev
Bu makro, sinyalnum sinyalinin bir sinyal maskesine dahil edilmesi için kullanılır. Birden fazla sinyali her sinyal için yapılan sigmask çağrılarını veyalayarak maskeye dahil edebilirsiniz. Örnek:
(sigmask (SIGTSTP) | sigmask (SIGSTOP)
 | sigmask (SIGTTIN) | sigmask (SIGTTOU))
Bu kod, tamamı iş denetim sinyallerinden oluşan bir maske belirtir.
int sigblock
(int maske)
işlev
sigprocmask (bkz. Sürecin Sinyal Maskesi) işlevinin nasıl argümanına SIG_BLOCK atanmış bir eşdeğeridir: maske ile belirtilen sinyalleri sürecin engellenen sinyaller kümesine ekleyerek önceki sinyal kümesi ile döner.
int sigsetmask
(int maske)
işlev
sigprocmask (bkz. Sürecin Sinyal Maskesi) işlevinin nasıl argümanına SIG_SETMASK atanmış bir eşdeğeridir: maske ile belirtilen sinyalleri sürecin engellenen sinyaller kümesi yaparak önceki sinyal kümesi ile döner.
int sigpause
(int maske)
işlev
sigsuspend (bkz. Sinyalin Beklenmesi) işlevinin eşdeğeridir: maske ile belirtilen sinyalleri sürecin engellenen sinyaller kümesi yaparak bir sinyal gelmesini bekler. İşlev dönerken eski sinyal kümesi etkinleştirilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
BSD Eylemciler Başlangıç XXV. Oylum - Temel Yazılım ve Sistem Arayüzü
Bir Linux Kitaplığı Sayfası