Sinyallerin Engellenmesi
Önceki XXIV. Oylum - Sinyal İşleme Sonraki
Sinyallerin Engellenmesi
İçindekiler
1. Sinyalleri Engellemenin Amaçları  -  Sinyallerin engellenmesinin faydaları.
2. Sinyal Kümeleri  -  Hangi sinyallerin engelleneceği nasıl belirtilir.
3. Sürecin Sinyal Maskesi  -  Normal çalışma sırasında sürece gelen sinyallerin engellenmesi.
4. Sinyal Alımının Sınanması  -  Sinyal alım sınamasının engellenmesi
5. Eylemci Çalışırken Sinyallerin Engellenmesi  -  Bir sinyal eylemci çalışırken gelen diğer sinyallerin engellenmesi.
6. Bekleyen Sinyallerin Sınanması  -  Bekleyen sinyallerin sınanması
7. Bir Sinyalin Eyleminin Sonradan Hatırlanması  -  Bir sinyalinin engellenmesinin oluşturduğu etkinin onu yakalayıp daha sonra sınanacak bir değişken sayesinde tekrar elde edilmesi.
Sinyal engelleme işlemi daha sonra alınmak üzere işletim sisteminin onu tutmasını sağlamaktır. Genelde, bir yazılım sinyalleri sonsuza kadar engelleyemez ama onların eylemlerini SIG_IGN ile yoksayabilir. Ancak, önemli işlemleri yapabilecek kadar kısa bir süre için sinyalleri engellemek daha iyidir. Örneğin,
  • Bu sinyallerin eylemcileri tarafından değiştirilen genel değişkenleri ayarlayana kadar sinyalleri engellemek için sigprocmask işlevini kullanabilirsiniz.
  • Belli bir sinyal eylemci çalışırken sinyallerin engellenmesi için sigaction veri yapısının sa_mask üyesini kullanabilirsiniz. Böylece sinyal eylemcinin başka sinyallerle kesintiye uğratılması engellenmiş olur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
kill Örneği Başlangıç Sinyalleri Engellemenin Amaçları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası