Süreç Oluşturma Kavramları
Önceki XXVI. Oylum - Süreçler Sonraki
Süreç Oluşturma Kavramları
Bu bölüm süreçlere genel bakış, adım adım süreç oluşturma ve süreçlerin başka bir yazılımı çalıştırmasını içermektedir.
Her süreç bir süreç kimliği numarasıyla adlandırılır. Süreçler oluşturulurken her birine tek bir süreç kimliği ayrılır. Bir sürecin ömrü üst sürecine sonlandırıldığı bildirildiğinde biter; o zaman, süreç kimliği dahil bütün süreç kaynakları serbest bırakılır.
Süreçler fork sistem çağrısı ile oluşturulurlar (bu nedenle yeni süreç oluşturma bazen süreci çatallamak olarak anılır.) fork ile yaratılan biralt süreç orjinal üst süreçin bir kopyasıdır, sadece kendisine ait süreç kimliği farklıdır.
Bir alt süreci çatalladıktan sonra, üst ve alt süreçler normal çalışmalarına devam ederler. Eğer yazılımınızın devam etmeden önce alt süreçleri çalışmalarını bitirinceye kadar beklemesini istiyorsanız, bunu çatallanma işleminden hemen sonra wait veya waitpid işlevlerini çağırarak açıkça yapmanız gerekir(Süreç Tamamlama). Bu işlevler alt sürecin neden sonlandırıldığı hakkında sınırlı bilgi verirler--örneğin, çıkış durum kodu gibi.
Yeni çatallanan bir alt süreç aynı yazılımı, fork çağrısının döndüğü noktada, üst süreci olarak çalıştırmaya devam eder. fork işlevinin dönüş değerini yazılımın üst süreçte mi yoksa alt süreçte mi çalıştığını söylemek için kullanabilirsiniz.
Aynı yazılımı çalıştıran çeşitli süreçlerin olması ara sıra kullanışlıdır. Fakat alt süreç exec işlevlerinden birini kullanarak bir başka yazılımı da çalıştırabilir; bkz. Bir Dosyanın Çalıştırılması. Sürecin çalıştırdığı yazılıma süreç görüntüsü denir. Yeni yazılımın çalıştırılmasının başlatılması, sürecin, önceki süreç görüntüsü hakkındaki herşeyi unutmasına sebep olur; yeni yazılım sonlandığında, önceki süreç görüntüsüne dönülmez, süreç de sonlanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Komutun Çalıştırması Başlangıç Süreç Kimliği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası