Bir İş Denetim kabuğunun Gerçeklenmesi
Önceki XXVII. Oylum - İş Denetimi Sonraki
Bir İş Denetim kabuğunun Gerçeklenmesi
İçindekiler
1. Kabuk için Veri Yapıları  -  Örnek kabuğa giriş.
2. Kabuğun İlklendirilmesi  -  İş denetiminin sorumluluğunu alacak kabuk ne yapmalıdır.
3. İşlerin Başlatılması  -  Komutları çalıştırarak işlerin oluşturulması.
4. Önalan ve Artalan  -  Bir işin artalandan önalana konulması.
5. İşlerin Durdurulması ve Sonlandırılması  -  İş durumunun raporlanması.
6. Duran İşlerin Sürdürülmesi  -  Artalanda ya da önalanda durmuş bir iş tekrar nasıl devam ettirilir.
7. Eksik Parçalar  -  Örnek kabuğun diğer parçaları.
Bu kısımda, iş denetimini gerçekleştirmek için bir kabuğun neler yapması gerektiği, bahsi geçen kavramları örnekleyen kapsamlı bir yazılım örneği de verilerek açıklanacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Öksüz Süreç Grubu Başlangıç Kabuk için Veri Yapıları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası