Eksik Parçalar
Önceki Bir İş Denetim kabuğunun Gerçeklenmesi Sonraki
Eksik Parçalar
Bu oylumda çeşitli örnekler halinde verilen kabuk yazılımı, yazılımın tamamı değildir. Yazılımın çok küçük bir kısmının örneklenmesi dışında job ve program veri yapılarının nasıl ayrıldığı ve ilklendirildiği de dahil olmak üzere, hemen hiçbir şey söylenmedi.
Gerçek kabukların çoğu, bir komut dili, değişkenler, kısaltmalar, ikameler, dosya isimleri üzerinde kalıp eşleme gibi pek çok desteği içeren oldukça karmaşık bir kullanıcı arayüzü içerir. Tüm bunların verilmesi için doğaldır ki, burası yeri değildir. Bunun yerine süreç oluşturulması ile ilgili gerçekleme ve iş denetimi işlevlerinin böyle bir kabuk içinden çağrılmasını gösteren bir özet verdik.
Şimdiye kadar sunduğumuz ana konuları şöyle özetleyebiliriz:
void init_shell (void)
Kabuğun dahili durumunun ilklendirir. Bkz.Kabuğun İlklendirilmesi.
void launch_job (job *j, int foreground)
j işinin hem önalanda hem de artalanda başlatılması için. Bkz. İşlerin Başlatılması.
void do_job_notification (void)
Sonlanmış ya da durmuş bir işin varlığını sınar ve raporlar. Eşzamanlı çağrılabileceği gibi SIGCHLD sinyallerinin eylemcisinden de çağrılabilir. Bkz. İşlerin Durdurulması ve Sonlandırılması.
void continue_job (job *j, int foreground)
j işinin sürdürülmesini sağlar. Bkz. Duran İşlerin Sürdürülmesi.
Süphesiz, gerçek bir kabuk işlerin yönetilmesi için daha fazlasını gerektirir. Örneğin, tüm etkin işleri listeleyen ya da bir işe bir sinyal gönderen (SIGKILL gibi) komutlar içermesi faydalı olurdu.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Duran İşlerin Sürdürülmesi Başlangıç İş Denetimi İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası