İş Denetimi İsteğe Bağlıdır
Önceki XXVII. Oylum - İş Denetimi Sonraki
İş Denetimi İsteğe Bağlıdır
İşletim sistemlerinin bazıları iş denetimini desteklemez. GNU sistemi iş denetimini desteklese de, kütüphaneyi kullandığınız diğer sistemlerde sistemin kendisi iş denetimini desteklemeyebilir.
Sistemin iş denetimini destekleyip desteklemediğini _POSIX_JOB_CONTROL makrosunu kullanarak derleme sırasında sınayabilirsiniz. Bkz. Sistem Seçenekleri.
İş denetimi desteklenmiyorsa, her oturumda daima önalanda çalışan sadece bir süreç grubu olabilir. Ek süreç grupları oluşturan işlevler ENOSYS hata durumu ile başarısız olurlar.
Çeşitli iş denetim sinyallerini isimlendiren makrolar iş denetimi desteği olmasa bile tanımlanır. Ancak sistem bu sinyalleri hiçbir zaman üretmez ve bir iş denetim sinyalinin gönderilmesi, incelenmesi ya da eylemlerinin belirtilmesi ya hatalarla raporlanır ya da bir şeye sebep olmaz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İş Denetimi Kavramları Başlangıç Bir Sürecin Denetim Uçbirimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası