Denetim Uçbirimine Erişim İşlevleri
Önceki İş Denetimi İşlevleri Sonraki
Denetim Uçbirimine Erişim İşlevleri
Bunlar bir uçbirimin önalan süreç grubunu belirlemek ya da okumak için kullanılan işlevlerdir. Bu işlevleri yazılımınızda kullanacaksanız sys/types.h ve unistd.h başlık dosyalarını yazılımınıza dahil etmelisiniz.
Bu işlevler uçbirim aygıtını belirten bir dosya tanıtıcı almasına rağmen önalan işi, açık bir dosya tanıtıcı ile değil, uçbirim dosyasının kendisi ile ilgilidir.
pid_t tcgetpgrp
(int dosyatanıtıcı)
işlev
Bu işlev, dosyatanıtıcı ile açılmış uçbirim ile ilişkili önalan süreç grubunun süreç grup kimliğini döndürür.
Bir önalan süreç grubu yoksa, dönüş değeri, mevcut bir süreç grubunun süreç grup kimliği ile eşleşmeyen ve değeri 1'den büyük bir sayıdır. Eğer, evvelce önalan işi olan ve tüm süreçleri sonlanmış bir iş varsa ve henüz önalana taşınmış bir iş yoksa bu durum ortaya çıkar.
Bir hata durumunda işlev -1 değeri ile döner. Aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EBADF
dosyatanıtıcı argümanı geçerli bir dosya tanıtıcı değil
ENOSYS
Sistem iş denetimini desteklemiyor
ENOTTY
dosyatanıtıcı argümanı ile ilişkili uçbirim dosyası işlevin çağrıldığı sürecin denetim uçbirimi değil
int tcsetpgrp
(int   dosyatanıtıcı,
 pid_t pgid)
işlev
Bu işlev bir uçbirimin önalan süreç grup kimliğini belirlemede kullanılır. dosyatanıtıcı argümanı uçbirimi belirten bir dosya tanıtıcıdır; pgid ise süreç grubunu belirtir. İşlevi çağıran süreç ile pgid aynı oturumun üyesi olmalı ve aynı denetim uçbirimini kullanıyor olmalıdır.
Uçbirime erişim amaçlarına uygun olarak, bu işlev çıktı olarak kabul edilir. İşlev, denetim uçbiriminin bir artalan sürecinden çağrılmışsa, normalde süreç grubundaki tüm süreçlere bir SIGTTOU sinyali gönderilir. İşlevi çağıran sürecin SIGTTOU sinyalini engellemesi ya da yoksayması durumunda, işlem yine uygulanır ama sinyal gönderilmez.
İşlev başarılı olursa dönüş değeri 0'dır. Dönüş değeri -1 ise bu bir hata oluştuğunu gösterir. Aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EBADF
dosyatanıtıcı argümanı geçerli bir dosya tanıtıcı değil
EINVAL
pgid argümanı geçersiz
ENOSYS
Sistem iş denetimini desteklemiyor
ENOTTY
dosyatanıtıcı argümanı ile ilişkili uçbirim dosyası işlevin çağrıldığı sürecin denetim uçbirimi değil
EPERM
pgid işlevi çağıran süreçle aynı oturumda değil
pid_t tcgetsid
(int dosyatanıtıcı)
işlev
Bu işlev, denetim uçbirimi dosyatanıtıcı ile belirtilen oturumun süreç grup kimliği ile döner. İşlev başarısız olursa dönüş değeri(pid_t) -1 olur ve errno değişkenine şu değerlerden biri atanır:
EBADF
dosyatanıtıcı argümanı geçerli bir dosya tanıtıcı değil
ENOTTY
İşlevi çağıran sürecin bir denetim uçbirimi yok ya da dosya bir denetim uçbirimine ait değil
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Süreç Grubu İşlevleri Başlangıç XXVIII. Oylum - Sistem Veritabanları ve İsim Hizmetleri Seçimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası